Komisja Dialogu Obywatelskiego

KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

Dnia 8 listopada 2013 r. Zarządzeniem nr 5293/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi (zarządzenia zmieniające nr 1173/VII/15 oraz 6742/VII/17) powołana została KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Praca w KDO

Skontaktuj się z Nami

Kontakt