II ŁÓDZKI PANEL OBYWATELSKI


11 marca 2023 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej rozpoczęły się prace w ramach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Uczestnicy panelu wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?". Przy udziale ekspertów i ekspertek, interesariuszy i interesariuszek, a przede wszystkim panelistów i panelistek, zostaną wypracowane rekomendacje, których wprowadzenie przyczyni się do redukcji szkodliwej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza. II Panel Obywatelski organizuje Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wraz z naukowcami-ekspertami z UŁ i Urzędem Miasta Łodzi.

Obejrzyj relację z drugiego spotkania II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego!!

Kliknij tutaj, by zajrzeć do Fabryki Aktywności Miejskiej i obejrzeć drugie spotkanie Panelu.

Trwa II Łódzki Panel Obywatelski

60 panelistów, stanowiących grupę reprezentatywną dla społeczności Łodzi, będzie wspólnie poszukiwało odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?" oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz budowania neutralności klimatycznej miasta.

25 marca odbędzie się III spotkanie.  W ramach bloku tematycznego: „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego klimatycznie – przegląd dobrych praktyk” uczestnicy panelu zapoznają się z dwoma tematami:

Zobacz szczegółową agendę III spotkania>>>

Zachęcamy panelistki/panelistów do zapoznania się z materiałami - kliknij tutaj


Kontakt