interesariuszki i Interesariusze

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi- ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Posiadamy biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. Zajmujemy się prawem zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach: od momentu tworzenia prawa, poprzez proces legislacyjny, aż po jego egzekwowanie. W szczególnych przypadkach dochodzimy sprawiedliwości na sali sądowej.
Zajmujemy się następującymi zagadnieniami: ochrona bioróżnorodności, przeciwdziałanie wylesianiu, ochrona przed zmianami klimatu, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, ochrona czystości powietrza, dostęp do informacji i do sprawiedliwości w kwestiach ochrony środowiska, przejrzystość działania firm.

Wojciech Modzelewski- prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Specjalizuje się w regulacyjnych aspektach sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora OZE oraz gazu ziemnego. Autor raportu „Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej”.

Atum Energy

Atum Energy jest łódzką, rodzinną firmą z polskim kapitałem działającą w branży OZE na rynku całej Polski.

Diasen SRL

Diasen SRL, Zona Industriale Berbentina n°5, 60041 Sassoferrato (AN), ITALIA, www.diasen.com - producent innowacyjnych materiałów budowlanych, podnoszących komfort życia mieszkańców, oszczędzających energię i przyjaznych środowisku; firma certyfikowana BCorp.


Bartosz Gromek - aktywista miejski

Bartosz Gromek - jestem aktywistą miejskim. Jestem lub byłem związany z różnymi inicjatywami bądź ruchami okołoklimatycznymi. Działam również w solidarnościowych inicjatywach co daje mi możliwość poznania opinii i realiów życia w mieście z  różnych stron.

Instytut Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją społeczną niezależną od partii politycznych i korporacji. Od 2004 r. walczy o dobro wspólne m.in bezpieczną żywność, czyste powietrze, prawa pracownicze, zrównoważony transport. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank) i patrzeniem władzy na ręce (watchdog). Wydajemy Tygodnik Spraw Obywatelskich.
Od 2021 roku prowadzimy projekt „Rady na odpady”, którego celem jest zbadanie czy Urząd Miasta Łodzi w swoich decyzjach w sprawie gospodarki odpadami kieruje się unijnymi wytycznymi i regulacjami krajowymi. Ponadto pracujemy nad rekomendacjami na temat prawidłowych procedur gospodarki odpadami, a także zwiększamy wiedzę urzędników i mieszkańców Łodzi podczas szkoleń i spotkań.
W ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich tworzymy i publikujemy materiały (teksty i podcasty) związane z tematem odpadów.
Instytut Spraw Obywatelskich od 2004 roku podejmuje temat transportu oraz jego roli w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Fundacja prowadzi między innymi kampanie:
Kampania Lepszy Transport – popularyzujemy rozwiązania przyjazne dla pieszych oraz pasażerów komunikacji publicznej i kolei. Zwiększamy świadomość na temat zagrożeń ze strony smogu. Realizujemy certyfikacje polityk rowerowych.
Kampania Tiry na tory – działamy na rzecz przeniesienia z dróg na kolej towarów przewożonych TIR-ami przez Polskę tranzytem. Propagujemy wprowadzenia w transporcie towarów zasad: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Popieramy obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewozów intermodalnych.
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich jest też członkiem międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych Transport &Environment, a w swoich działaniach współpracuje z wieloma ekspertami z wielu dziedzin (m.in transportu, urbanistyki, logistyki).
Fundacja podejmowała także temat komunikacji miejskiej w Łodzi podczas licznych debat i działań miejskich.


Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM

Jesteśmy członkiniami Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM działającego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach swojej działalności realizujemy wiele projektów związanych z gospodarowaniem przestrzenią i ochroną środowiska. Wiele naszych działań dotyczy poprawy jakości życia w miastach, jednak często swoją uwagę skupiamy właśnie na Łodzi. Warto wspomnieć o takich projektach jak: 

  1. Warsztaty „Bijące serce Starego Miasta, czyli rewitalizacja Starego Rynku w Łodzi” w ramach, których wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty urbanistyczne, gdzie wraz z koleżankami i kolegami z Politechniki Łódzkiej próbowali zaaranżować na nowo Stary Rynek w Łodzi. 

  2. Konferencja i Warsztaty Studenckie „pO KOLEI. Czas na Łódź!” organizowane we współpracy z wieloma podmiotami, m. in. MPK-Łódź Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Towarzystwo Urbanistów Polskich. W ramach trzech bloków tematycznych eksperci poruszyli zagadnienia z zakresu wpływu kolei na funkcjonowanie miast, rewitalizacji terenów pokolejowych oraz w szczególności o znaczeniu kolei dla miasta Łodzi. 

  3. Wejdź w Łódź – multimedialna instalacja przygotowana w ramach Łódź Design Festival,
    w ramach której przedstawiano ciekawostki o Łodzi, jej architekturze, kulturze i biznesie. 

W ostatnich latach jednymi z najbardziej istotnych działań był projekt BeeEkSoc – jeden z naszych Kołowiczów był inicjatorem założenia uli miejskich na terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Dzięki współpracy z władzami Wydziału oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej na terenie Wydziału znajduje się nie tylko pasieka, którą się opiekujemy, ale też domek do apiterapii. Część z Państwa może też słyszała o konferencji Młodzi o Klimacie, która odbywała się w zeszłym roku w EC1. Jako Koło Naukowe współtworzyliśmy to wydarzenie organizując spacer terenowy oraz warsztaty dla uczniów liceum. Dzisiaj jednak chciałybyśmy opowiedzieć o innym projekcie, który realizujemy, czyli o projekcie przekształcenia ulicy POW na odcinku między ul. Jaracza a Rewolucji 1905 r. w woonerf. 

Projekt WoonerfPOW dotyczy nowej organizacji przestrzeni w strefie Śródmiejskiej Łodzi, sąsiadującej z naszym Wydziałem - ulicy POW. Jego najważniejszym, w naszej opinii, elementem jest współtworzenie przestrzeni miasta przez jej użytkowników. 

Na ulicy POW zauważalne są różnorodne utrudnienia – remontu wymagają chodniki i nawierzchnia drogi, zieleń jest zaniedbana, występują problemy z parkowaniem, choć jednocześnie ulica przejęta jest przez samochody, brakuje miejsc siedzących, a nocą oświetlenie nie zapewnia odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa. Dla potwierdzenia tych obserwacji przeprowadzono badania ankietowe. Ankietę wypełnili mieszkańcy kamienic przy ulicy POW, społeczność Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz BaseCampu. Mieli oni możliwość podzielenia się opinią na temat aktualnego stanu ulicy, występujących tam utrudnień czy tego, co zachęciłoby ich do przebywania w tej przestrzeni. Poza badaniami zorganizowano standy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, aby każda zainteresowana osoba mogła porozmawiać o projekcie. Zorganizowano także spotkania z przedstawicielami podmiotów zlokalizowanych przy ulicy POW, z osobami pracującymi i rodzicami uczniów w Szkole Podstawowej nr 111. W maju 2022 roku odbyły się także ogólnodostępne konsultacje społeczne. Z powodzeniem zaangażowano różne grupy społeczne. Ważną częścią pracy nad projektem było także rzetelne wsparcie merytoryczne. Przed konsultacjami społecznymi odbyły się konsultacje eksperckie m.in. z Fundacją Fenomen, Miejską Pracownią Urbanistyczną czy Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. 

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej, atrakcyjnej przestrzeni o wysokim poziomie bezpieczeństwa, przestrzeni, która nie wyklucza, która jest zielona, która, przede wszystkim, odpowiada potrzebom jej użytkowników. W projekcie uwzględniono nowe nasadzenia i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Ze względu na trudną sytuację parkingową w Łodzi zadbano o odpowiednią ilość miejsc parkingowych oraz miejsce Kiss and Ride, umożliwiające krótki postój przed Szkołą Podstawową nr 111. Ważnym elementem, a także nawiązaniem do historii budynku BaseCampu, w którym niegdyś znajdowała się drukarnia są litery P O W zlokalizowane na skrzyżowaniu z ulicą Jaracza. Są to litery imitujące czcionkę drukarską - zgodnie z oryginałem, przedstawione w odbiciu lustrzanym. Ten element może stanowić charakterystyczny punkt orientacyjny czy ciekawe miejsce do zdjęć. W pobliżu Szkoły znajduje się także ogólnodostępne miejsce stworzone z myślą o najmłodszych, wyposażone m.in. w równoważnię czy ruchomy mostek między drzewami. W centrum projektu umiejscowiona jest natomiast wyniesiona w stosunku do reszty ulicy przestrzeń z oczkiem, trampolinami i miejscami do odpoczynku. Ma ono pełnić funkcję łącznika między Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym, a BaseCampem. Znajduje się tu także stacja Łódzkiego Roweru Publicznego. Dzięki zastosowaniu naprzemiennych miejsc parkingowych oraz esowania toru jazdy kierowcy zachowają większą ostrożność, a piesi i rowerzyści będą mogli czuć się bezpieczniej użytkując tę przestrzeń. 

Realizacja projektu w zaprezentowanej formie powinna przynieść wiele korzyści mieszkańcom miasta, które zostały zaprezentowane na poniższym schemacie. 

Chciałybyśmy, aby nasz projekt był dla Państwa inspiracją. Takie rozwiązania mogą poprawić jakość naszego życia, jakość powietrza w najbliższej okolicy, ale także uatrakcyjnić przestrzeń miasta. 
Dziękujemy za uwagę i możliwość zaprezentowania naszej pracy. Zachęcamy do kontaktu mailowego, obserwowania mediów społecznościowych Koła. 

Kontakt