Komitet

Zadania Komitetu

1. Monitorowanie merytorycznej realizacji przebiegu Panelu.
2. Przedstawienie Prezydentowi Miasta Łodzi raportu z Panelu wraz z rekomendacjami.
3. Koordynacja wdrażania przyjętych przez Prezydenta Miasta Łodzi rekomendacji.

SKŁAD KOMITETU:

 • Maciej Riemer Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Anna Wierzbicka Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Robert Kolczyński Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Agata Burlińska Zastępca Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
 • Grzegorz Leszczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Małgorzata Gajecka Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi
 • Magdalena Talar-Wiśniewska Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Łodzi.

Zespół ds. II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

Za merytoryczną obsługę Panelu odpowiada Zespół ds. II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.

Zespół jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) nadzór merytoryczny nad przebiegiem Panelu;
2) zapewnienie wszelkich materiałów i informacji, które będą wykorzystane w pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Panelu;
3) weryfikacja rekomendacji, które poddane zostaną pod głosowanie Panelistów.

 

Skład Zespołu ds. II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego:

 • Katarzyna Dyzio Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Anna Wasiak p.o. Kierownika Oddziału w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Remigiusz Ostrowski Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Anita Waack-Zając Kierownik Oddziału w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi
 • Grzegorz Justyński Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Agnieszka Pietrzak Kierownik Oddziału w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Piotr Niewinowski Kierownik Oddziału w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji, Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
Kontakt