Zespół koordynujący

Zespół Koordynujący odpowiada w szczególności za:

  • wstępną weryfikację zgłoszeń osób, które chciałyby wziąć udział w Panelu;
  • przeprowadzenie losowania Kandydatów na Panelistów; przygotowanie umów zlecenia z Panelistami;
  • prawidłową organizację spotkań Panelu;
  • przeprowadzenie głosowania końcowego oraz spisanie rekomendacji i ich przedstawienie Prezydentowi Miasta Łodzi.
Kontakt