Rzecznik ds. Seniora

Celina Maciejewska

 

ul. Tuwima 10, piętro I, pok. 102

tel.: +48 42 638 47 94

e-mail: c.maciejewska@uml.lodz.pl

siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 


W czym mogę Ci pomóc?

 • Pomagam w przygotowaniu pism, udzielam fachowego wsparcia, jestem pośrednikiem, który ułatwia kontakty z administracją publiczną.
 • Wspieram organizacje pozarządowe w realizowaniu projektów na rzecz seniorów.
 • Konsultuję projekty zgłaszane przez grupy nieformalne oraz organizacje senioralne.
 • Interweniuję w indywidualnych w sprawach seniorów.
 • Udzielam wywiadów i przygotowuję teksty popularyzujące aktywności seniorów.
 • Organizuję pracę zespołu telefonu życzliwości, wspieram wolontariuszy.
 • Współpracuję z Miejską Rada Seniorów w ramach realizacji celów statutowych.

Czym się zajmuję?

 • monitoruję i diagnozuję problemy społeczne i potrzeby seniorów, wspieram ich w kontaktach z instytucjami publicznymi;
 • inicjuję i biorę udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do seniorów oraz monitoruję ich realizację;
 • reaguję na wszelkie przejawy dyskryminacji czy wykluczenia seniorów;
 • doradzam i informuję o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów będących we właściwości wydziałów Urzędu Miasta Łodzi lub jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi;
 • współpracuję  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów;
 • propaguję w mediach problematykę senioralnej.

Dowiedz się więcej o mnie

Moje działania od początku opieram na współpracy zarówno z Oddziałem ds. Polityki Senioralnej UMŁ, jak i z Miejską Radą Seniorów, oraz wszystkimi, dla których sytuacja osób starszych jest ważna i bliska.

Jako rzecznik angażuję się w inicjatywy skierowane bezpośrednio do grupy wiekowej 60+, jak  np. „Senioralia”, warsztaty, konferencje, wieczory charytatywne, konkursy, projekty organizacji pozarządowych i wydawnictwa dotyczące problematyki senioralnej.

W 2019 r rozpoczęłam studia na kierunku psychologia, co stanowi spełnienie moich młodzieńczych marzeń, a zarazem również dowód na to, że wiek nie jest przeszkodą w studiowaniu i realizacji życiowych planów. Realizuję swoje pasje, prywatnie kocham zwierzęta, pracę w ogrodzie i jazdę samochodem.

Jestem społeczniczką i wierzę w ludzi oraz ich zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra.

Vademedum łódzkiego seniora - do pobrania

Kontakt