Dzierżawa

Aktualne oferty:

Dzierżawa nieruchomości - przetargi

6 Sierpnia 71, 6 Sierpnia bez numeru i płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru
odwołanie przetargu:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje ogłoszony na dzień 16 maja 2024 r. ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości o łącznej powierzchni  49 058 m2, z przeznaczeniem pod teren sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą uzupełniającą położonych w Łodzi, przy

  • ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako działka nr 16/100 oraz nr 29, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00208410/9,
  • ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako część działki nr 33/70, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00340497/9,
  • ul. 6 Sierpnia bez numeru, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako część działki nr 33/11 oraz przy ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako części działek nr 33/12, nr 33/13, nr 33/14, nr 33/16 oraz działki nr 33/32, nr 33/33, nr 33/34, nr 33/35, nr 33/36, nr 33/37, nr 33/38, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00189776/2,
  • ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako część działki nr 33/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00189779/3,
  • ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako część działki nr 33/54, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00188705/7,
  • ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako części działek nr 33/55, nr 33/56, nr 33/57 oraz działki nr 33/58, nr 33/59, nr 33/60, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00302587/9,
  • ul. 6 Sierpnia bez numeru, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako działka nr 33/61, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00282832/5,
  • ul. 6 Sierpnia 71, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym P-17 jako części działek nr 33/62, nr 33/63 i nr 33/64, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00189777/9.

 

Powodem odwołania przetargu jest podjęcie decyzji o przeznaczeniu wyżej wymienionych nieruchomości i części nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

powierzchnia: 49 058 m2
przeznaczenie: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości i części nieruchomości o łącznej powierzchni 49 058 m2, z przeznaczeniem pod teren sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą uzupełniającą,
okres dzierżawy: 15 lat
wywoławcza stawka miesięcznego czynszu: 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) netto.
data przetargu: 16.05.2024
ogłoszenie o przetargu: ogłoszenie o przetargu.doc
zobacz teren na mapie:

Piotrkowska 77 - z przeznaczeniem na gastronomię - dzierżawa na 10 lat

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 77, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6, jako działka numer 90/3, o  powierzchni 85 m2 (powierzchnia użytkowa 118,52 m²), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00005086/5 z przeznaczeniem pod gastronomię.

Piotrkowska 77 - odwołanie przetargu wyznaczonego na 31 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Łodzi odwołuje ogłoszony na dzień 31 maja 2023 r. pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 77, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6, jako działka numer 90/3, o powierzchni 85 m2 (powierzchnia użytkowa 118,52 m²), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00005086/5 z przeznaczeniem pod gastronomię. Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu przetargu.

Piotrkowska 77 - nowy termin przetargu

Pisemnym przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 77, z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu:


Kontakt:

Kontakt e-mail: dm@uml.lodz.pl

Kontakt