konsultacje OSŁ

Łódź – miasto, które stawia na rozwój elektromobilności, traktując ją, jako ważny element wpływający na jakość życia Mieszkańców, poprzez m.in. rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych.Celem konsultacji było zebranie uwag i propozycji do projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”. 

Na mapie poniżej przedstawiono propozycje lokalizacji nowych stacji ładowania, poddanych konsultacjom społecznym w dniach 28 czerwca – 11 sierpnia 2021 r.


OPIS OZNACZEŃ:

• lokalizacje aktualnie istniejące

• lokalizacje planowane

• lokalizacje w trakcie realizacji

• lokalizacje w ramach Planu

• rezerwowe lokalizacje do Planu

Kontakt