Strefa Czystego Transportu (SCT)

Dotychczasowe zapisy obowiązującej ww. ustawy dają gminom dowolność w podjęciu decyzji o utworzeniu SCT.

W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych Miasto w celu promowania czystego i zrównoważonego transportu i postaw proekologicznych, planowało podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia strefy napędu elektrycznego dla samochodów hybrydowych (wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych). W końcu 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmiany ustawy o elektromobilności […].

Planowane zmiany zakładają m.in. obowiązek utworzenia Strefy Czystego Transportu przez gminy powyżej 100 tys. mieszkańców do 2030 roku, zaś zasady jej funkcjonowania należeć mają do kompetencji Rady Miasta.

Projekt został poddany są szerokim konsultacjom, w których Miasto również uczestniczyło.

Obserwując pierwsze próby wprowadzania SCT w Polsce trudno się dziwić samorządom, że podchodzą ostrożnie do tematu, który w perspektywie oznaczać może jedno ze skuteczniejszych działań na rzecz  zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia w miastach, ale wybór najefektywniejszych rozwiązań będzie z pewnością przedmiotem gorących sporów wszystkich interesariuszy przestrzeni miejskiej.

" W obecnej wersji zmienionej ustawy o elektromobilności znalazły się zapisy regulujące kwestie SCT, w tym najważniejsze postulaty zgłaszane przez polskie samorządy, określone we wspólnej propozycji Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, inicjatora powołania Komitetu Samorządowego, złożonego z przedstawicieli miast zainteresowanych rozwojem elektromobilności i wprowadzaniem rozwiązań na rzecz klimatu.

Przydatne linki: 

Kontakt