Pojazdy niskoemisyjne w służbie Miasta

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o elektromobilności […], od 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego urzędzie (rozumianym jako ogół jednostek Miasta, realizujących zadania na rzecz mieszkańców) powinien wynosić co najmniej 10% liczby użytkowanych pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej. Udział autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2025 r powinien wynosić co najmniej 20%.

Realizując ten wymóg niektóre jednostki już przystąpiły do wymiany floty pojazdów.

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne do końca 2021 roku zrealizuje zakup 17 autobusów zeroemisyjnych
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania do 2022 roku zakupi 22 pojazdy specjalistyczne, a w 2022 roku planuje zakup kolejnych 10 pojazdów.
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku planuje zakup 15 pojazdów specjalistycznych

Urząd Miasta Łodzi dla swoich jednostek do końca 2021 roku planuje wynajem długoterminowy 21 pojazdów zeroemisyjnych, a miejskie spółki realizujące zadania na rzecz mieszkańców, dysponują pojazdami elektrycznymi lub planują w najbliższym czasie ich wynajem.

Kontakt