"Dodawać życia do lat, nie zaś lat do życia"

Głównym celem UTW jest aktywizowanie osób starszych przez edukację z różnych dziedzin nauki. Ludzie uczą się pozbywać obaw przed starością, którą postrzegamy jako cień kładący się na naszej przyszłości. A przecież jakikolwiek etap życia przeżyty bez nadania mu znaczenia pozbawia je uroku i częściowo także sensu. Dlatego wzbogacamy ten etap naszej egzystencji. Musimy stawiać sobie pytanie - jakimi starszymi ludźmi chcemy być, a nie - co możemy zrobić, by zatrzymać młodość? To także dzięki wiedzy zdobywanej na UTW traumatyzujący strach przed starością coraz częściej ustępuje miejsca. świadomości związanej z możliwościami naszych organizmów. Zwiększa się zdolność człowieka do samodzielnego rozwiązywania swych problemów. Starzenie się jest oczywistością, ale nie mniej oczywisty jest fakt, że niezależnie od wieku można żyć pełnią życia. Uczmy się pokrywać pięknem to co powszednie, zgodnie z myślą Michel'a de Montaigne'a: "Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania; jest on w jego wyzyskaniu. Niejeden żył długo, a przecie żył niewiele". Niechaj grecki wzorzec "KALOS KAGATOS" - piękny w kształcie ciała i postępowaniu - oraz starożytne hasło "W zdrowym ciele zdrowy duch" - przenikają w naszą codzienność.

UTW posiadając w swych programach szeroką ofertę w postaci wykładów, a także zajęć w sekcjach zainteresowań, stwarzają szansę na rozwój, wymianę myśli, inspirację do zaspokajania potrzeb, w tym również zdrowotnych na miarę możliwości organizmu. Stanowią rodzaj przygody intelektualnej, która zabarwia szarość. Pojawiają się przyjaźnie, pojawia się miłość, pojawia się po prostu drugi człowiek.

autor: dr n. przyr. Mariola Kowalska

Łódzkie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
ADRES: ul. Politechniki 12, 93-590 Łódź
TELEFON: 42 631 20 30
E-MAIL: utwpl@info.p.lodz.pl;
DZIELNICA: Górna
Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Medycznym
ADRES: adres do korespondencji,ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, adres sekretariatu,pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
TELEFON: 603 973 460
E-MAIL: uni3wiek@gmail.com
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
ADRES: ul. Rewolucji 1905 r.,90-226 Łódź
TELEFON: 42 63 15 045
E-MAIL: utw@ahe.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
ADRES: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
TELEFON: 42 6321193
E-MAIL: lutw@wp.pl
DZIELNICA: Sródmieście
Akademia Seniora Activus
ADRES: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
TELEFON: 503 750 260
E-MAIL: akademiaseniora@uni.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Akademia Wieku Dojrzałego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
ADRES: ul. Piotrkowskiej 243, 90-456 Łódź
TELEFON: 42 207 11 40
E-MAIL: podyplomowe@wsp.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawłła II w Łodzi
ADRES: ul. Wici 45,91-157 Łódź
TELEFON: 42 613 18 91
E-MAIL: utw@katolik.edu.pl
DZIELNICA: Bałuty
Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Wodna 36, 90-046 Łódź
TELEFON: 42 671 84 17
E-MAIL: sutw@salezjanie.pl
DZIELNICA: Widzew
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności
ADRES: ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź
TELEFON: 42 27 50 190
E-MAIL: piotr_kozlowski@wsinf.edu.pl
DZIELNICA: Górna
Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
TELEFON: 42 254-05-70/91
E-MAIL: sekretariat@smslodz.pl
Spółdzielcza Akademia w "Jagielle"
ADRES: Jagielloński Ośrodek Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły ul. Wspólna 6, 91-464 Łódź
TELEFON: 515038393
E-MAIL: akademia@smjagiello.pl
DZIELNICA: Bałuty
Kontakt