Polesie

BO 2020/2021 Polesie

P001ZL EKOpark - pierwszy ekologiczny park w Łodzi I ETAP.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-01 nr działki 37/3 (część północna przylegająca do ul. Cieplarnianej), 41/7 (całość).
Nazwa osiedla (lista): Złotno
Kategoria projektu (lista): Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu:
Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak system gromadzenia i rozprowadzania wody opadowej. Ścieżki dla spacerujących wykonane zostaną z przepuszczalnego materiału mineralnego, a do podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny charakter, więc nasadzenia drzew zostaną wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa zostanie wykonana z najprostrzych materiałów takich jak drewno i stali nierdzewnej. Latarnie będa zasielane energią z paneli solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana i wykonana łąka dzikich kwiatów i roślin oraz dodatkowe trawniki. Ważnym aspektem EKOparku będzie stacja edukacyjna czyli specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie przyrody dla dzieci. Drewniane altanki i stanowiska targowe będą miejscem organizacji ekotargu, warsztatów umiejętności czy spotkań lokalnej społeczności.
Koszty po weryfikacji: 270 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P001ZL.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP001ZL.pdf
Skan karty zmian (pdf): zP001ZL.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP001ZL.pdf
P002KR Zakup książęk i audiobooków dla biblioteki na "Piaskach" Filia nr 30 BMwŁ, ul. Rajdowa 8.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: 94-003 Łódź
Nazwa osiedla (lista): Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Piaskach – Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, które będą dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców osiedla Karolew- Retkinia Wschód oraz mieszkańców Łodzi.

Koszty po weryfikacji: 6 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P002KR.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP002KR.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP002KR.pdf
P003KO Boisko to dla dzieci wszystko - remont istniejącego boiska piłki nożnej wraz z ogrodzeniem terenu.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-07 nr działki 210/35, 210/43, 210/39, 210/44, 210/40, 210/36, 210/45
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na boisko sportowe. Przygotowanie terenu i usunięcie gruzu.Wykonanie podłoża i nawierzchni boiska wraz z montażem 2 bramek. Ogrodzenie terenu siatką.
Koszty po weryfikacji: 203 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P003KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP003KO.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kP003KO2.pdf
Skan karty zmian (pdf): zP003KO2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP003KO.pdf
P004KO Doposażenie placu zabaw przy Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do zabawy dla dzieci do 15 roku życia.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-07, nr działek 425/1, 424/3
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:
Dokończenie doposażenia placu - wykonanie II etapu doposażenia na działce 425/1. Doposażenie w urządzenia na działce 424/3.
Koszty po weryfikacji: 140 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P004KO.pdf
Załącznik do projektu (pdf): P004KO.bmp
Skan karty analizy (pdf): kP004KO.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kP004KO2.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP004KO.pdf
P005KO Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-07, część działek nr 327/4, 328/6
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltu lub wyłożenie płytami lub kostką. Bez miejsc parkingowych tylko w celu dojazdu do pergoli na śmieci. Postawienie znaków zakazujących parkowania na tym wjeździe.
Koszty po weryfikacji: 85 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P005KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP005KO.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP005KO.pdf
P006KO Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach
Dodatkowe informacje o lokalizacji: ul. Długosza 77, działka nr P-07 - 173/6, ul. Pietrusińskiego 24/28 - P-07 326/2
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
System kamer w przestrzeni publicznej jest elementem istotnym dla prewencji i procesów wykrywczych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym i nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu sprawców czynów karalnych.
Koszty po weryfikacji: 89 900,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P006KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP006KO.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP006KO.pdf
P007KO Parking ogólnodostępny na ok. 40 samochodów pomiędzy ul.Pietrusińskiego 31, a Pietrusińskiego 35.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-07, działka nr 422/2 oraz 421
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:

Uporządkowanie terenu - wycięcie upadających drzew i krzewów - wyrównanie utwierdzenia i wyznaczenie miejsc na około 20 samochodów. Parking ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi.

Koszty po weryfikacji: 180 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P007KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP007KO.pdf
Skan karty zmian (pdf): zP007KO.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP007KO.pdf
P008KO Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul Długosza 21/23
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zadanie przewiduje zakup około 480 książek i około 140 audiobooków. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia, poszerzą i uaktualnią ofertę bibliotek oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji.

Koszty po weryfikacji: 15 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P008KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP008KO.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP008KO.pdf
P009KO Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obręb P-07, działka nr 227/27, 227/25, 227/29, 218/26, 218/28, 218/29, 218/31
Nazwa osiedla (lista): Koziny
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
Wykonanie remontu zdewastowanego obecnie chodnika, część południowa na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.
Koszty po weryfikacji: 100 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P009KO.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP009KO.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP009KO.pdf
P010SP Zakup nowości wydawniczych dla użytkowaników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77
Dodatkowe informacje o lokalizacji: 90-765 Łódź
Nazwa osiedla (lista): Stare Polesie
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:
Zadanie dotyczy zakupu około 360 pozycji w nowości wydawniczych - książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji.

Koszty po weryfikacji: 8 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P010SP.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP010SP.pdf
P011KR Chcesz czytać - "Daj głos"! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Dodatkowe informacje o lokalizacji: ul. Kostki Napierskiego 4
Nazwa osiedla (lista): Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:
Filia nr 26 BMwŁ jest prężnie działającą biblioteką, na osiedlu Karolew - Retkinia Wschód, z bogatą ofertą księgozbiory oraz różnych form działalności kulturalno - oświatowej. Z usług tej instytucji korzysta ponad 2 tys. Czytelników i ciągle ich liczba rośnie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi zbiorami, chcemy zakupić nowości wydawnicze, a także uzupełnić brakujące cykle.
Koszty po weryfikacji: 25 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P011KR.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP011KR.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP011KR.pdf
P012RS Bo kto z nas nie lubi grać w BADMINTONA
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Zieleniec Maratońska
Nazwa osiedla (lista): Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:
W ramach zadania powstanie boisko do badmintona i innych gier zespołowych na świeżym powietrzu zlokalizowane na Zieleńcu Maratońska. Boisko będzie Ogólnodostępne.
Koszty po weryfikacji: 152 700,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P012RS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP012RS.pdf
Skan karty zmian (pdf): zP012RS.pdf
P013RS Trasa dla biegaczy na Popiełuszki
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej
Nazwa osiedla (lista): Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria projektu (lista): Sport i rekreacja
Opis projektu:
Projekt stanowi kontynuacje realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.
Koszty po weryfikacji: 420 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P013RS.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP013RS.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roRZS.pdf
P014LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego na Lublinku
Nazwa osiedla (lista): Lublinek - Pienista
Kategoria projektu (lista): Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu:
Projekt stanowi kontynuacje realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.
Koszty po weryfikacji: 125 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P014LP.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP014LP.pdf
P015SP Zakup książek dla czytelników Filii nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Więckowskiego 32
Dodatkowe informacje o lokalizacji: 90-728 Łódź
Nazwa osiedla (lista): Stare Polesie
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:

Zadanie przewiduje zakup około 200 książek do zbiorów biblioteki. Szacunkowa cena jednostkowa książki to 25 zł. Dla mieszkańców Starego Polesia wręcz nieocenioną, gdyż mieszkańcy są to osoby niezamożne i jak same twierdzą, bezpłatne korzystanie z literatury to dla nich duże dobrodziejstwo. Nowe pozycje wzbogacają ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych nowości wydawniczych.

Koszty po weryfikacji: 5 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P015SP.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP015SP.pdf
P016KR Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza
Dodatkowe informacje o lokalizacji: ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza.
Nazwa osiedla (lista): Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura drogowa i komunikacja
Opis projektu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na długości 300 m. (odcinek od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza). Budowa ciągu pieszo - rowerowego na długości 300 m. (odcinek od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza).
Koszty po weryfikacji: 400 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P016KR.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP016KR.pdf
Skan karty zmian (pdf): kzP016KR.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP016KR.pdf
P017SP Barwny ogród wertykalny na ścianie staropoleskiej kamienicy.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: ul. 6 Sierpnia 32
Nazwa osiedla (lista): Stare Polesie
Kategoria projektu (lista): Tereny zielone i ochrona środowiska
Opis projektu:
W ramach projektu miałby być wykonany samo nawadniający barwny ogród wertykalny na dobrze widocznej bocznej ścianie kamienicy przy ul. 6 sierpnia 32. Projekt nawiązuje do idei "Zielonego Starego Polesia", którego celem jest zazielenianie przestrzeni miejskiej oraz organizacji przez Łódź "Zielonego Expo". Ponadto projekt ma na celu wzmocnić poczucie przynależności mieszkańców do osiedla poprzez ułożenie z zieleni napisu/wzoru "I <3 (serce-love) Stare Polesie"
Koszty po weryfikacji: 150 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Nie
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Nie
Skan projektu (pdf): P017SP.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP017SP.pdf
Skan karty analizy (pdf 2): kP017SP2.pdf
P018MM Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle im. Montwiłła Mireckiego
Nazwa osiedla (lista): im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria projektu (lista): Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców w rejonie osiedla. Miejsca najbardziej zagrożone będą konsultowane z mieszkańcami. Oddział Prewencji Straży Miejskiej dysponuje strażnikami mającymi dodatkowe uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy "Ratownik" oraz niezbędny profesjonalny sprzęt "Torby R1" przez co skróci się czas reakcji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
Koszty po weryfikacji: 25 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P018MM.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP018MM.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP018MM.pdf
P019ZL Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi
Nazwa osiedla (lista): Złotno
Kategoria projektu (lista): Inne
Opis projektu:

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz hełmy strażackie z akcesoriami. Wcielenie motopompy do wyposażenia jednostki poszerzy zakres możliwości w ratowaniu życia i mienia mieszkańców Łodzi. Uzbrojenie strażaków w nowoczesne hełmy i ubranie specjalistyczne zapewnią komfort oraz bezpieczeństwo w czasie działań ratowniczych.

Koszty po weryfikacji: 60 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P019ZL.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP019ZL.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP019ZL.pdf
P020MM Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9.
Dodatkowe informacje o lokalizacji: Łódź, 94-209
Nazwa osiedla (lista): im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria projektu (lista): Kultura i dziedzictwo
Opis projektu:
Projekt dotyczy poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej przez zakup nowości wydawniczych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Planowany jest zakup około 520 woluminów książek i około 80 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro. Szacunkowa cena jednostkowa książki lub audiobooka wynosi 25 zł.
Koszty po weryfikacji: 15 000,00
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): Tak
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): Tak
Skan projektu (pdf): P020MM.pdf
Skan karty analizy (pdf): kP020MM.pdf
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): roP020MM.pdf
Kontakt