2011 Czy wiesz, że w Łodzi...

W 2011 roku odbyła się kampania Urzędu Miasta Łodzi, która na celu miała przybliżenie idei przemysłów kreatywnych, pokazania przykładów dobrych inicjatyw łódzkich firm oraz udowodnienia, że w Łodzi nie brakuje innowacyjnych i kreatywnych pomysłów. Kampania rozpoczynała się od pytania "Czy wiesz, że w Łodzi..." (wymyślono/stworzono/opracowano itd.). W jej ramach pokazanych zostało10 różnych przykładów kreatywnego myślenia i tworzenia w naszym mieście.

Kontakt