2012 Łódź Kreuje

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w lutym 2012 roku rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.Kwota dofinansowania wynosi 796 332,24 zł brutto. Działania marketingowe oraz promocyjne miały na celu wzrost świadomości Marki Łódź w ujęciu Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Promocja marki to długotrwały proces, który musi być spójny i konsekwentny. Pozyskane współfinansowanie z Unii Europejskiej pomogło nam w realizacji postawionych zadań, a dla wzmocnienia efektów wsparliśmy kampanię ze środków miejskich. Kampania spotkała się z dużym uznaniem oraz osiągnęła zamierzone cele. Kreatywne spoty o Łodzi w telewizji obejrzało ponad 5,5 miliona osób, w Internecie kreacje zobaczyło ponad 3,5 miliona” – powiedział Bartłomiej Wojdak, Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

W ramach realizacji projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”zrealizowano następujące działania:

· Realizacja filmu i czterech spotów promujących Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych.
· Ogólnopolska kampania promocyjna (w internecie i na outdoorze);
· Stworzenie strony internetowej – Bramy Miasta.
· Organizacja konkursów i produkcja gadżetów kreatywnych, sygnowanych przez projektanta;
· Produkcja płyt DVD oraz pendrive’ów z filmem i spotami;
· Organizacja dwóch konferencji prasowych;

W celu wzmocnienia efektów realizacji projektu unijnego Urząd Miasta Łodzi podjął dodatkowe działania promocyjne. Dzięki nim możliwe było m.in. wykorzystanie wyprodukowanych spotów w najsilniejszym z mediów, jakim jest telewizja. Należały do nich:

· Ogólnopolska kampania telewizyjna i internetowa z użyciem spotów wyłonionych w konkursie na spot i film;
· Ogólnopolska kampania internetowa w TVN, promująca stronę www.kreatywna.lodz.pl;
· Ogólnopolska kampania z użyciem spotów sponsorskich;
· Rozwój idei Newslettera Przemysłów Kreatywnych;
· Strona www.kreatywna.lodz.pl z bazą firm sektora kreatywnego.

Jesienią 2012 roku, przekaz promujący Miasto Łódź dotarł za pośrednictwem kampanii telewizyjnej do 5.782.856 osób, a za sprawą kampanii internetowej do 3.685.297 unikalnych użytkowników. Zrealizowane filmy i spot w kanale YouTube obejrzało 80.000 osób. Stronę www.kreatywna.lodz.pl od czasu uruchomienia kampanii w październiku 2012 roku odwiedziło ponad 23.000 unikalnych użytkowników w porównaniu do 1.700 osób miesiąc wcześniej, a liczba czytelników Newslettera Przemysłów Kreatywnych wzrosła do ponad 3.000 osób. Narzędzia, które zostały stworzone w ramach projektu, pozwolą na kontynuację działań, których celem jest poinformowanie grup docelowych, że ŁÓDŹ KREUJE.

Kontakt