Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym terminarz rekrutacji, dostępne będą na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/2017/22 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Informacje o łódzkich szkołach ponadpodstawowych

Kontakt