Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910) w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 można wybrać nie więcej, niż trzy szkoły.

Adres strony systemu elektronicznego naboru

Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, która zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty z 30 stycznia 2020 r., miała się rozpocząć w poniedziałek 11 maja, odbędzie się w innym terminie.

Nowy termin wraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz terminami składania dokumentów zostanie określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zmiana terminu naboru do szkół średnich jest związana z epidemią COVID-19, zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach oraz przełożeniem egzaminów dla 8-klasistów, które odbędą się w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r.

Informator do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kontakt