Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, w tym terminarz rekrutacji, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi - link.

Zgodnie z uchwałą nr LXXXVI/2591/24 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Informacje

Kontakt