Nabór do szkół podstawowych

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH:

Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do: 

  • 29 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych dla kandydata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • 21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • 21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów sportowych

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa "Mileszki".


Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe na stronie:


ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nabór 2020/2021

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 - załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Nr 3717/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021 zmienione Zarządzeniem nr 4017/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2020 r.

2. UCHWAŁA NR XLIII/1152/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów

Harmonogram

NABÓR DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH - KLASY VII

Nabór do klas pierwszych sportowychKontakt