Nabór do szkół podstawowych

Link do strony elektronicznEGO systemU naboru

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

OD 4 MAJA 2023 R.

HTTPS://NABOR.PCSS.PL/LODZ/SZKOLAPODSTAWOWA

Link do strony elektronicznEGO systemU naboru do klas 7 dwujęzycznych

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

OD 9 MAJA 2023 R. DO 19 MAJA 2023 R.

HTTPS://NABOR.PCSS.PL/LODZ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017. poz. 1444) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania
    im określonej liczby punktów
  3. Zarządzenie nr 186/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024.

4 maja 2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

-  ogólnodostępnych, która będzie trwała do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

-  sportowych, która będzie trwała do 17 maja 2023 r. do godz. 15.00

- integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 26.05.2023 r. do godz. 15.00

- integracyjnych dla kandydatów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024


Kontakt