Nabór do przedszkoli

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli Miejskich

29 LIPCA 2019 R. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa https://lodz.formico.pl, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO  2 SIERPNIA  2019 R.DO GODZ. 14:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Zapraszamy do zapoznania się zamieszczonymi poniżej zasadami postępowania uzupełniającego.

Zasady postępowania uzupełniającego do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020


Zasady postępowania rekrutacyjnego do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020


Przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego

Kontakt