Nabór do przedszkoli

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź w roku 2024

Adres strony internetowej dla rodziców:

Termin składania wniosku zapisu
na opiekę wakacyjną 15 - 31.05.2024 r.

https://nabor.pcss.pl/lodz/dyzurywakacyjne/

Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców*.

Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka w miesiącach lipiec - sierpień 2024 w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach turnusów.

* § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Adres strony internetowej dla rodziców: 

 

https://nabor.pcss.pl/lodz

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Kontakt