Nabór do przedszkoli

Adres strony internetowej dla rodziców: 

 

nabor.pcss.pl/lodz

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź w roku 2023

Adres strony internetowej dla rodziców:

Termin składania wniosku zapisu
na opiekę wakacyjną 15 - 31.05.2023 r.

nabor.pcss.pl/lodz

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców[1].

Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka w miesiącach lipiec - sierpień 2023 r. w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach dwóch turnusów.

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1

3 lipca 2023 r. – 7 lipca 2023 r.

2

10 lipca 2023 r. – 14 lipca 2023 r.

3

17 lipca 2023 r. – 21 lipca 2023 r.

4

24 lipca 2023 r. – 31 lipca 2023 r.

II TURNUS

1

1 sierpnia 2023 r. - 4 sierpnia 2023 r.

2

7 sierpnia 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.

3

14 sierpnia 2023 r. – 18 sierpnia 2023 r.

4

21 sierpnia 2023 r. – 25 sierpnia 2023 r.

5

28 sierpnia 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

 

Rodzice / prawni opiekunowie mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie

 

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)

Kontakt