Nabór do przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. Ogółem miejsc w placówkach prowadzonych przez samorząd jest 18 316, ale rodzice 12 962 maluchów zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego.

W wyniku rekrutacji przyjętych zostało 4 669 kandydatów, a nieprzyjętych jest 552. Są jednak wolne miejsca w innych placówkach.

- W tej chwili mamy 692 wolne miejsca w naszych przedszkolach, a więc na pewno każdy chętny znajdzie miejsce, ale może to być inna placówka niż wybrana wcześniej - powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

Wolne miejsca zostaną rozdysponowane w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się w dniach 3-7  sierpnia w formie elektronicznej.


 

Wakacje w przedszkolach - zgłoszenia dzieci

Do 19 czerwca rodzice przedszkolaków mają czas, aby zgłosić u dyrektora placówki, że dziecko będzie uczęszczać na zajęcia w lipcu lub/i sierpniu. 

Przeczytaj więcej na ten temat >


 

 

Zasady postępowania uzupełniającego do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021

2020/2021

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3717/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021.

2. UCHWAŁA NR XLVII/1216/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie* wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

do godz. 15.00

 

od 03.08.2020 r.

do 07.08.2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

od 04.05.2020 r.

do 19.05.2020 r.

(godz.15.00)

od 03.08.2020 r.

do 07.08.2020 r.

(godz. 15.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27.05.2020 r.

godz. 15.00

14.08.2020 r.

godz. 15.00

4.

Potwierdzenie* przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

do godz. 15.00

od 17.08.2020 r.

do 19.08.2020 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

05.06.2020 r.

godz. 15.00

21.08.2020 r.

godz. 15.00

 

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego

Kontakt