Inne placówki oświatowe

Inne jednostki edukacyjne (BIP)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Adres: 91-069 Łódź, ul. Legionów 27
Dyrektor: Iwona Jędrzejczak
Telefon: +48 (42) 630-66-80
e-mail: recepcja@yhlodz.pl
BIP: www.yhlodz.pl
Adres skrytki ESP na ePUAP: /SSMLodz/SkrytkaESP
geom: 6600010.502566048,5739020.6956273625
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Adres: 90-142 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29
Dyrektor: Jan Moos
Telefon: +48 (42) 678-33-78; 678-36-22
e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl
BIP: bip.wckp.lodz.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /LCDNIKP/SkrytkaESP
geom: 6602284.237400333,5738823.728565929
wygeneruj PDF
Kontakt