Zespoły Szkół Ponadpodstawowych

Zespoły Szkół Ponadpodstawowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (BIP)

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1)
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171; Druga lokalizacja prowadzenia zajęć: 90-755 Łódź, ul. al. 1 Maja 89
Dyrektor: Kamila Niewiadomska
Telefon: +48 (42) 654 00 05
e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSETH_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Technikum nr 3 (poprzednio ZSP 3)
Adres: 90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 159/163; Druga lokalizacja prowadzenia zajęć: 90-301 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 117
Dyrektor: p.o. Beata Świderska
Telefon: +48 (42) 674 02 75
e-mail: szkola@tech3lodz.pl
BIP: www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSP3/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych (poprzednio ZSP 7)
Adres: 91-335 Łódź, ul. Wojciecha Kilara 3/5 (poprzednio ul. Franciszka Prożka 3/5); Druga lokalizacja prowadzenia zajęć: 91-041 Łódź, ul. Bolesława Limanowskiego 124a
Dyrektor: p.o. Dariusz Adamczewski
Telefon: +48 (42) 651 24 62, +48 (42) 651 54 76
e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl
BIP: bip.zsp7-lodz.pl
e-PUAP: /zss7lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego (poprzednio ZSP 21)
Adres: 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2; Druga lokalizacja prowadzenia zajęć: 91-032 Łódź, ul. Żubardzka 26
Dyrektor: Marcin Józefaciuk
Telefon: +48 (42) 651 78 98
e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp21lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsr_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt