Nasadzenia

Dlaczego współdziałamy?

Bobst: Firma szuka możliwości projektowania sprzętu tak, aby zmniejszał poziom odpadów procesowych, zużycie energii lub wszelkie potencjalne zagrożenia dla środowiska, jakie może stwarzać jego użytkowanie. Równolegle BOBST podchodzi holistycznie do całego procesu produkcji sprzętu. Firma podejmuje inicjatywy mające na celu zmniejszenie własnego zużycia energii i mil węglowych, jakie pokrywają komponenty, a także stara się pozbyć z zakładów potencjalnie szkodliwych chemikaliów i procesów oraz uczynić miejsce pracy tak bezpiecznym i pozytywnym, jak to tylko możliwe. Wyznając takie podejście, firma przyczynia się do poprawy środowiska, w którym pracują i mieszkają jej pracownicy, klienci i sąsiedzi.

Zielony by Synergia: Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w DNA Zielonego. Misją jest tworzyć nie tylko zdrową i przyjazną przestrzeń do pracy, ale przede wszystkim działać etycznie. Oznacza to minimalizację śladu węglowego do atmosfery, zbieranie deszczówki, ochronę pomników przyrody, czy zazielenianie zdegradowanych obszarów miejskich.

Wspólne inicjatywy:

Dzięki trójstronnej współpracy firm Bobst Polska, która sfinansowała sadzonki oraz Zielony by Synergia, która pokryła koszty prac, wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi, zieloni biznesowi partnerzy Miasta nasadzili drzewa na łuku alei Kościuszki.

Kontakt