Uchwała antysmogowa

Czy wiecie, że w 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę antysmogową, która ma chronić nasze zdrowie przed skutkami zanieczyszczenia powietrza?

Dlatego od 1 maja 2018 r. nie można używać paliw stałych w postaci:

  • węgla brunatnego i jego pochodnych,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych i ich pochodnych,
  • opałów o zawartości biomasy o wilgotności powyżej 20% oraz
  • opałów, w których ponad 15% masy pochodzi z węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (chyba, że wartość opałowa wynosi więcej niż 24 MJ/kg i zawartość popiołu nie przekracza 12%).

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać kotłów, pieców i kominków na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody, jeśli uruchomiono je przed 1 maja 2018 r. i nie spełniają wymagań 3, 4 lub 5 klasy.

Od 1 stycznia 2027 r. z kolei, z użytku będą musiały zostać wycofane źródła ogrzewania niespełniające wymagań 3 i 4 klasy.

Całość uchwały, a w niej więcej szczegółów, znajdziecie poniżej:

Kontakt