Czym jest elektromobilność? 

Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym.

Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych (Słownik ochrony środowiska).

Od 2018 roku obowiązuje ustawa o elektromobilności […]. Określa ona obowiązki samorządów w ramach realizacji zadań na rzecz rozwoju elektromobilności, szczególnie w sprawach dotyczących infrastruktury (sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych), wymiany floty pojazdów użytkowanych w ramach realizacji zadań gminy na flotę niskoemisyjną oraz tworzenia Stref Czystego Transportu.

W Łodzi traktujemy elektromobilność możliwie szeroko, jako obszar działań, mający istotny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców.

Przydatne linki: 


Ruszył przetarg na tereny pod stacje ładowania samochodów elektrycznych

Grzegorz Justyński

Miasto ogłasza kolejny przetarg dla inwestorów zainteresowanych budową infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. W drugiej transzy będzie on dotyczył 13 lokalizacji. więcej

Ruszył przetarg na tereny pod stacje ładowania samochodów elektrycznych

Grzegorz Justyński

Miasto ogłasza przetarg dla inwestorów zainteresowanych budową infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. W pierwszej transzy będzie on dotyczył 12 lokalizacji. więcej

Kongres Nowej Mobilności 2022

Grzegorz Justyński

Na 72 godziny Łódź po raz kolejny stała się polską stolicą elektromobilności. Zakończyła się trzecia, rekordowa pod względem frekwencji, edycja KNM 2022 – największej konferencji sektora… więcejPARTNERZY:

Kontakt