Konsultacje społeczne

TERMIN: 2 stycznia - 31 stycznia 2020 r.

Konsultacje społeczne poprzedzają Panel Obywatelski. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkanek i mieszkańców opinii na temat pożądanych kierunków kształtowania zieleni w mieście. Wszystko co Państwo zgłoszą na formularzach trafi jako punkt wyjściowy do prac Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, który będzie decydował o kierunkach rozwoju zieleni w mieście.

Ważne jest, by Państwa propozycje dotyczyły odpowiedzi na zadawane pytania.

Przejdź do ogłoszenia o konsultacjach społecznych

PROPOZYCJE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCOW

PYTANIA

Dodatkowe formy zbierania opinii

Kontakt