Nabór do szkół podstawowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

nabor.pcss.pl/lodz

 

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025.

6 maja 2024 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2024/2025do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

  • ogólnodostępnych, która będzie trwała do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00
  • sportowych, która będzie trwała do 17 maja 2024 r. do godz. 15.00
  • integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, która   będzie trwała do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00
  • integracyjnych dla kandydatów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).

2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017. poz. 1444) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania
im określonej liczby punktów.           

3. Zarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025

Kontakt