Pomoc psychologiczna

Rodzice szukający porady, pomocy lub konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać z oferty 6 rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 3 poradni specjalistycznych znajdujących się na terenie Miasta.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Korzystać z niej mogą: uczniowie, ich rodzice, a także, w pewnym stopniu, nauczyciele. Podstawowym celem jest udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, ich edukacji i wychowania.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne udzielają pomocy nieodpłatnie, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Przy zgłoszeniu do poradni nie są wymagane skierowania od innych specjalistów.

Kontakt