Wczesne wspomaganie rozwoju

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju - logopedy, surdologopedy, psychologa, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - podstawowe informacje:

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju – to oferta dla rodziców i ich małych dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Oferują kompleksową diagnozę i terapię dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zapewniają każdemu dziecku, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju bezpłatne, specjalistyczne wsparcie. W Łodzi funkcjonuje 7 Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Na mapie - lokalizacje poszczególnych ZWWR wraz z ofertą

Soboty ze specjalistami

Kontakt