Rozwiązania małej retencji (przewodnik)

Woda w środowisku przyrodniczym jest podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, kształtuje zróżnicowanie elementów biologicznych i jest niezbędna do zachowania walorów przyrodniczych. Gromadzenie się zasobów wodnych wymaga dziesiątków lub setek lat, a więc ich regeneracja jest bardzo powolna – z tego względu intensywne i szybkie wykorzystanie tych zasobów przez człowieka powoduje jej niedobory. W tym kontekście spowolnienie odpływu wody oraz jej retencjonowanie (zatrzymanie) w środowisku jest konieczne i powinno stanowić podstawowe zadanie gospodarki wodnej na najbliższe lata.

Osiągnąć ten cel można metodami, które nazywamy małą retencją wodną. W przewodniku, który dla Ciebie przygotowaliśmy, dowiesz się między innymi dokładnie, czym jest retencja i jakie praktyczne rozwiązania zastosować, by lepiej wykorzystać wodę deszczową. Poznasz wskazówki, jak sprawdzić poziom wód gruntowych, chłonność gleby oraz jak obliczyć współczynnik spływu powierzchniowego. Dobór materiałów do konkretnych rozwiązań? Ich ilość i koszt? - na te pytania także znajdziesz odpowiedź. Zapraszamy do lektury i współtworzenia sieci infrastruktury małej retencji.

Kontakt