III Łódzkie Senioralia

III ŁÓDZKIE SENIORALIA - 7-21.05.2016

 

W dniach 7-21 maja 2016 odbyły się „III Łódzkie Senioralia”- 2 tygodnie wydarzeń dla seniorów organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz 115 organizacji pozarządowych, jednostek miejskich, instytucji oraz partnerów Miejskiej Karty Seniora. Celem majowych Dni Seniorów w Łodzi, jak co roku było zachęcenie osób 60+ do podejmowania aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W tegorocznej edycji „Łódzkich Senioraliów” w ciągu 15 dni seniorzy mieli okazję wziąć udział w 500 wydarzeniach przygotowanych przez 115 partnerów.

PROGRAM

„III Łódzkie Senioralia” wzorem lat ubiegłych zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

 1. 05.2016 r. UROCZYSTA INAUGURACJA W PASAŻU SCHILLERA+ KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ I WŁODZIMIERZA KORCZA Z KWARTETEM SMYCZKOWYM "OPERA QUARTET"

Oficjalnego otwarcia „III Łódzkich Senioraliów” zorganizowanego we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń dokonała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska wraz z Wiceprezydentem Krzysztofem Piątkowskim. Pani Prezydent wręczyła seniorom klucze do bram Miasta, które zostały odebrane przez reprezentantów II kadencji Miejskiej Rady Seniorów – Przewodniczącą MRS Janinę Tropisz, Wiceprzewodniczącą MRS - Krystynę Jakóbowską oraz Marka Chałasa.

Uroczystą inaugurację uświetniły występy artystyczne grup seniorskich:

 • Grupy tanecznej Pełne Wdzięku,
 • Kabaretu Bi-Ba-Bo, • Towarzystwa Śpiewaczego "Anna",
 • Latających Babć,
 • Chóru Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

 

Ponadto pod namiotami zostały utworzone zostały stoiska partnerów, w których można było zapoznać się z ofertą: Latających Babć, Centrum Aktywnego Seniora – Łódź Śródmieście, Miejskich Bibliotek Publicznych, Telefonu Życzliwości oraz Fundacji Subvenio, Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, Szkoły Tańca Family Dance, Fundacji Transatlantyk Festival, Narodowego Funduszu Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Ukoronowaniem wydarzenia był koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z Kwartetem Smyczkowym "Opera QUARTET". Wydarzenie inaugurujące drugą edycję "Łódzkich Senioraliów" poprowadził Janusz Wielgosz - reprezentujący Szkołę Tańca Family Dance, która jest Partnerem Miejskiej Karty Seniora. Opiekę medyczną zapewniło Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof.

 

RELACJA Z INAUGURACJI: www.facebook.com/media/set/ http://seniorzy.uml.lodz.pl/w-2234.html

 

 1. 8 – 19 maja 2016 r. 500 WYDARZEŃ Wzorem poprzednich edycji, wydarzenia podzielone zostały 5 bloków tematycznych: edukacja, kultura, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte, zdrowie. Udział w 99% wydarzeń był bezpłatny.

 

Przykłady wydarzeń odbywających się w ramach „III Łódzkich Senioraliów”

SPORT

Zajęcia Yogilates. "Zdrowy kręgosłup ,. Tai chi, Water Trekking, Nordic Walking , sauna, siłownia , warsztaty cheerleaders, kameralne gry podwórkowe, zajęcia taneczne, curling, brydż, spacery po Łodzi w tym leśnictwo miejskie, zoo. palmiarnia wycieczka rowerowa szlakiem nieczynnych łódzkich kin, spacer „Park Źródliska”.

 

KULTURA

Spotkanie poetycko-muzyczne „Bajgosie i limerynie”, Fundacja Transatlantyk Festiwal – warsztaty scenariopisarstwa, bookcrossing uwalnianie książek, warsztaty teatropisania „Moje libretto” - wykład o Czesławie Niemenie, spacer literacki połączony z gawędą, wycieczka po kulisach Teatru Wielkiego w Łodzi, wykład „Opowieść o ginących rzemiosłach”

 

ZDROWIE

Bezpłatna densytometria, bezpłatne badania okulistyczne, bezpłatne przeglądy i konsultacje stomatologiczne, badania poziomu cukru we krwi, badania słuchu, bezpłatne badania stóp oraz konsultacje z fizjoterapeutą, edukacja zdrowotna w zakresie badania piersi na fantomach pokazowych

DRZWI OTWARTE / PORADY

Wykład o prawie spadkowym, wykłady w komendzie policji, zwiedzanie instalacji miejskiej sortowni odpadów, porady w zakresie kreowania wizerunku, przegląd samochodu za 1 zł, spacer po zabytkowej Elektrowni Łódzkiej, wykład ekspertów ZUS: „Zmiany przepisach emerytalnych. Jak przeliczyć emeryturę?”

 

EDUKACJA

Warsztaty kulinarne , międzypokoleniowy konkurs wiedzy o Łodzi, warsztaty enkaustyczne (malowanie żelazkiem) dla seniorów, warsztaty rękodzielnicze - wyplatanie koszyków z papierowej wikliny, wykład adwokat nt. „Prawa pacjenta”, wykład „Komunikacja Miejska podczas II Wojny Świtowej”, wykład połączony ze spacerem „Historia oraz dendroflora Parku Źródliska, warsztaty z postępowania administracyjnego, warsztaty i pokaz różnych technik rękodzieła artystycznego, warsztaty komputerowe, warsztaty florystyka i ozdoby z żywych kwiatów.

 

 • 20 – 21 maja 2016 ( godz. 10:00 – 18:00) TARGI AKTYWNEGO I ZDROWEGO SENIORA w CH-R Sukcesja, al. Politechniki 1

W ramach oficjalnego zakończenia „III Łódzkich Senioraliów” w dniach 20-21 maja 2016 odbyły się Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora - wydarzenie wystawiennicze dedykowane osobom 60+ zorganizowane przez MTŁ i Urząd Miasta Łodzi. Podczas targów seniorzy mogli zapoznać się ofertą, jaką dla tej grupy wiekowej mają organizacje pozarządowe i instytucje oraz firmy. Ukoronowaniem wydarzenia był koncert Izabeli Trojanowskiej. W programie wydarzenia znalazły się m.in. prezentacje, występy, wykłady, konsultacje i warsztaty przygotowane przez partnerów „III Łódzkich Senioraliów” organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazowe warsztaty komputerowe prowadzone przez Latarników Polski Cyfrowej. Organizatorami TAiZS były Międzynarodowe Targi Łódzkie oraz Urząd Miasta Łodzi.

 

RELACJA Z TARGÓW : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146793975351426.1073741891.644740068890155&type=3

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ DLA POSIADACZY MIEJSKIEJ KARTY SENIORA W trakcie trwania „III Łódzkich Senioraliów” osoby posiadające Miejską Kartę Seniora, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, mogły podróżować bezpłatnie komunikacją miejską na terenie miasta. Bezpłatne przejazdy były kolejną formą wsparcia promocji wydarzenia oraz stanowiły dodatkową motywację dla osób 60+ do udziału w wydarzeniu i podjęcia aktywności. AKCJA 50% ZNIŻKI W dniach 7-21 maja wybrani partnerzy Programu Miejska Karta Seniora oferowali posiadaczom Karty 50% zniżkę na świadczone przez nich usługi.

III ŁÓDZKIE SENIORALIA W OBIEKTYWIE

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.