V Łodzkie Senioralia

V Łódzkie Senioralia odbyły się w terminie 13-25 maja 2018 r. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez organizatorów i partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzyła uroczysta inauguracja połączona z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich Senioraliów był Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs miał na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyło wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowił również oficjalne zakończenie V Łódzkich Senioraliów.

V Łódzkie Senioralia” odbyły się w dniach 13 -25 maja 2018 r. i zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

13 maja 2018 r., godz. 14-19. – UROCZYSTA INAUGURACJA

Uroczystego otwarcia Łódzkich Senioraliów dokonała Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanna Zdanowska, która wręczyła seniorom klucze do Bram Miasta. Ukoronowaniem wydarzenia był koncert Ryszarda Rynkowskiego. Podczas inauguracji na scenie odbywały się także występy kabaretowe, taneczne i muzyczne:
• Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Łodzi
• Integracyjnej grupy "Go Pomost!"
• Cheerleaderek 60+
• Kabaretu Wacław i Jego Ferajna
• Chóru Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
• Grupy tanecznej "Pełne Wdzięku"
• Zorak Feat 60 + Crew
• Tancerzy w kręgu
• Kabaretu Bi-Ba-Bo
• Zespołu „Con Amore”

Na scenie mogliśmy również podziwiać modeli i modelki 60+, którzy zaprezentowali 3 kolekcje: moda w stylu PRL, codzienna oraz awangardowa. Wisienką na torcie była prezentacja stylizacji ślubnej.
Choreografia, przygotowanie taneczne: Zuzanna Dinter, Agnieszka Cygan
Stylizacja PRL – Justyna Cieślik Płusa – kostiumolog o stylistka
Stylizacja awangarda – Andrzej Cieślik , Monika Kamieńska
O fryzury i makijaż zadbali uczniowie z Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra

Dziękujemy serdecznie wszystkim artystom za piękne występy oraz Akademickiemu Ośrodkowi Inicjatyw Artystycznych za profesjonalne przygotowanie pokazu.


Strefa namiotów
Podczas inauguracji tegorocznej edycji poza występami artystycznymi, uczestnicy mogli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez partnerów wydarzenia w strefie namiotów na ulicy Piotrkowskiej. Seniorzy mogli w nich skorzystać z badań profilaktycznych: wzroku, słuchu, skóry, oraz skorzystać z porad farmaceuty, prawnika i specjalisty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych tj. zajęcia „zdrowy kręgosłup,” stretching, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zainteresowani mogli aktywnie uczestniczyć w warsztatach artystycznych , perkusyjnych a nawet spróbować swoich sił w modelowaniu balonów. Ponadto na stoisku patrona medialnego wydarzenia można było wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora.

W namiocie organizatorów można było odbierać m.in. Informator „V Łódzkie Senioralia”, Pudełka Życia, Łódzki Informator dla Seniorów oraz Gazetę Senior.

Strefa wystawiennicza została utworzona dzięki uprzejmości partnerów wydarzenia.

Transport na inaugurację

Aby wszyscy zainteresowani mogli dotrzeć na inaugurację organizatorzy zapewnili bezpłatne autobusy, które z każdej dzielnicy dowoziły mieszkańców miasta oraz podopiecznych DPS na miejsce wydarzenia. Te same autobusy poSzczegółowa relacja z inauguracji na facebooku: www.facebook.com/SeniorzywLodzi/posts/1844955765535240

14 – 24 maja 2018 r. – CYKL WYDARZEŃ

Cykl wydarzeń współtworzony przez partnerów: organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora.

Zajęcia podzielone zostały na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte.

Szeroka oferta spotkań dla seniorów, przybierła różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

Szczegółowa oferta. Poniżej zamieszczamy link do harmonogramu wraz z opisem wydarzeń:

25 maja 2018 r. - GALA KONKURSU DRZEWO POKOLEŃ

Zakończenie Konkursu Drzewo Pokoleń oraz oficjalne podsumowanie V Łódzkich Senioraliów. W programie: wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii Konkursowych oraz koncert Haliny Frąckowiak.

 

 

 

Więcej informacji o konkursie Drzewo Pokoleń: drzewopokolen.umed.pl


PATRONAT MEDIALNY


POPRZEDNIE EDYCJE

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.