inne oferty

praca - inne

stanowisko jednostka ogłoszenie oferty składać do: klauzula informacyjna
garderobiana do obsługi spektakli Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi poszukuje garderobianej do obsługi spektakli.

Wymagania:

Wykształcenie: średnie zawodowe

Umiejętności, uprawnienia:

Szycia ręcznego, na maszynie, prasowania i prania

Zakres obowiązków:

  • dbałość o czystość kostiumów
  • obsługa aktorów przy ubieraniu i rozbieraniu podczas prób i przedstawień,

Oferujemy:

  • umowa o pracę;
  • praca wg harmonogramu (w tym również soboty, niedziele i święta) w godzinach otwarcia Teatru
  • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Termin rozpoczęcia: od zaraz

Odpowiedzi na ofertę pracy prosimy kierować na adres mailowy:kadry@nowy.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmnka w Łodzi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi- Teatr Nowy, ul. Zachodnia 93,90-402 Łódź,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na stronie internetowej,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne
Kontakt