Rada Programu

Rada Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi została wyłoniona z przedstawicieli różnych środowisk. W myśl zasady równej reprezentacji utworzono następujący skład Rady: przedstawiciele miejskich instytucji kultury – trzy osoby delegowane przez miejskie instytucje kultury (specjaliści z zakresu edukacji lub animatorzy kultury), przedstawiciele łódzkich placówek oświatowych – trzy osoby delegowane przez łódzkie placówki oświatowe (pedagodzy), przedstawiciel zespołu ekspertów opracowującego założenia programowe, przedstawiciel Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. kultury, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących powierzone zadania publiczne z zakresu edukacji kulturalnej, przedstawiciel Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przedstawiciel Wydziału Kultury i przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Powołanie Rady jest zgodne z priorytetami i jednym z celów strategicznych – partycypacja i dialog, ustalonymi podczas prac nad utworzeniem Programu.

Pierwsza kadencja Rady powołana została Zarządzeniem Nr 1199/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia  23 maja 2019 roku.

SKŁAD RADY w okresie 23.05.2019 r. - 22.05.2022 r.

UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ

Kontakt