Baza wiedzy

ŁÓDŹ EDU KUL | PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

Utworzona już w 2019 roku subdomena lodz.pl/edu_kul rozbudowywana jest stale o kolejne elementy. Baza wiedzy jest doskonałym miejscem do publikowania różnorodnych materiałów. Jednym z nich jest mini przewodnik Łódź_edu_kul (tu w formie pdf, ale dostępny także w formie papierowej). Jest to materiał, który w przystępny i syntetyzujący sposób zbiera najważniejsze informacje i kierunki działań w Programie. Jest także jednym z podstawowych narzędzi pełniących rolę zarówno informacyjną jak i promocyjną.

Zapraszamy do lektury.


Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi - raporty

Oddajemy w Państwa ręce dwa raporty, przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”. Raport z badań diagnostycznych prowadzonych w Łodzi wśród osób zajmujących się edukacją kulturalną jest poświęcony próbie stworzenia wielowymiarowego portretu osób, które zajmują się edukacją kulturalną w Łodzi. Zawiera także rekomendacje dotyczące tego, jak można byłoby poprawiać użyteczność i sprawność funkcjonowania Programu.

Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi zostało zrealizowane z budżetu Miasta Łodzi przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”.


Badania programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej

  • Marek Krajewski Badania diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Raport z drugiego etapu badań. Desk research

Realizacja Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi zakłada m.in. stałe analizowanie złożonych procesów kulturowych. Analizowanie procesów i działań będzie służyć doskonaleniu Programu. Planujemy obserwować i diagnozować wybrane zagadnienia i stan edukacji kulturalnej na terenie Łodzi - te objęte programem oraz przedstawiać wyniki badań w formie raportów. Te z kolei będą dla nas źródłem danych służącym doskonaleniu działań edukacyjnych, kadr kultury i oświaty.  

W listopadzie 2019 roku zakończyliśmy III etap projektu badawczego, którego celem jest określenie stanu edukacji kulturalnej w Łodzi oraz przetestowanie narzędzi badawczych mogących być w przyszłości wykorzystywanymi podczas monitorowania Programu. Przedstawiamy Państwu raport, który jest wynikiem badań przygotowany przez  prof. dr hab. Marka Krajewskiego.

Marek Krajewski to czołowy w Polsce naukowiec specjalizujący się w badaniach diagnostycznych z zakresu socjologii kultury. Jest członkiem Prezydium Komitetu Socjologii w Polskiej Akademii Nauk, którego działalność obejmuje m.in. inicjowanie dyskusji i przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza w zakresie kluczowych problemów społecznych kraju; inicjowanie dyskusji na temat najważniejszych aktów normatywnych, wpływających na życie społeczne obywateli; monitorowanie stanu i standardów edukacji socjologicznej. Marek Krajewski w pracy naukowej zajmuje się analizowaniem złożonych procesów kulturowych i działań w lokalnych społecznościach, w których uczestniczą również różnorodne podmioty z zarówno z sektora kultury, jak i oświaty. Był ekspertem Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego, ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury. Jest autorem programu Bardzo Młoda Kultura – jedynego w Polsce strategicznego programu edukacji kulturowej, który obejmuje zasięgiem 16 województw. Kierownik projektów, autor i redaktor wielu publikacji z zakresu socjologii min. Archiwum badań nad życiem codziennym; Wizualne Niewidzialne. Stan, rola i znaczenie sztuk wizualnych w Polsce; Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce; Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków, w ramach programu Obserwatorium Kultury z MKDIN; Diagnoza w kulturze w ramach programu Bardzo Młoda Kultura z NCK.


Alfabetyzm Filmowy - Raport NCKF

Narodowe Centrum Kultury Filmowej serdecznie zaprasza do lektury najnowszej publikacji edukacyjnej „Alfabetyzm filmowy. Program edukacji audiowizualnej”, która podsumowuje pierwszą, teoretyczną, część prac nad programem edukacji audiowizualnej NCKF. Opracowanie tego programu jest jednym z zadań realizowanych w ramach obecności Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:

https://nckf.pl/aktualnosci/alfabetyzm-filmowy-program-edukacji-audiowizualnej

W Raporcie dzielimy się wnioskami z badań wiedzy i kompetencji audiowizualnych przeprowadzonych wśród uczennic i uczniów łódzkich szkół w 2018 roku – przywołujemy najważniejsze ustalenia i komentarze ekspertów. Przedstawiamy też opracowany w 2019 roku katalog kompetencji audiowizualnych, czyli wykaz standardów edukacji audiowizualnej (umiejętności, wiedza, kompetencje społeczne) i sylabusy dla poszczególnych etapów kształcenia. Raport zamykają: propozycja scenariuszy opracowana przez ekspertów na zlecenie NCKF, które mamy nadzieję zainspirują nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury oraz przykłady wybranych praktyk edukacyjnych instytucji i organizacji pozarządowych.

Kontakt