Aktualności

Konferencja dla osób pracujących z seniorami

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

14 czerwca Fundacja Fenomen organizuje w Łodzi konferencję dla osób pracujących z seniorami. Zaprezentujemy darmowe narzędzia (podręcznik, platformę online oraz filmy), które mają poruszyć ciała i... więcej

Nabór do długoterminowej opieki domowej

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Projekt zakłada objęcie opieką długoterminową domową 20 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Wsparcie w postaci wizyt: pielęgniarki, opiekunów towarzyszących, dietetyka, psychologa oraz... więcej

„Nordic Walking z Muzeum” – Wydarzenie w ramach łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza w dniu 24 maja o godz. 10:00 na zajęcia Nordic Walking w Parku im. ks. J. Poniatowskiego połączone z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej,... więcej

Konkurs Drzewo Pokoleń - głosowanie

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Przypominamy, że do 23 maja trwa głosowanie w Konkursie Drzewo Pokoleń, którego zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali. Nie zwlekaj, wejdź na http://drzewopokolen.umed.pl/konkurs/glosuj/ i... więcej

Inauguracja VI Łódzkich Senioraliów - koncert Skaldów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy do udziału w Inauguracji VI Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się w dniu 12 maja w godzinach 14-19:00 w Pasażu Schillera. W programie występy artystyczne grup seniorskich i... więcej

Mikrograntowe ABC – II Forum Sąsiedzkie w Centrum OPUS

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Jesteś seniorem i z grupą znajomych chcesz zrealizować ciekawą inicjatywę? Weź udział w spotkaniu, które odbędzie się 9 maja w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Centrum OPUS i dowiedz się , jak zdobyć... więcej

Do seniorów trafi 60 tysięcy bezpłatnych informatorów z programem tegorocznych Senioraliów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Do seniorów trafi 60 tysięcy informatorów z programem Senioraliów

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Od 12 do 24 maja odbywać się będą VI Łódzkie Senioralia. Zaplanowano w tym czasie setki atrakcyjnych wydarzeń: wykłady, badania medyczne, warsztaty, zajęcia sportowe, imprezy kulturalne i rozrywkowe... więcej

Wyniki wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zostały przeprowadzone wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi III kadencji. W skład gremium weszło 15 mieszkańców Łodzi w wieku 60+... więcej

Mikrogranty dla Seniorów - zdobądź dofinansowanie na realizację swoich pomysłów!

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Jesteś seniorem i z grupą znajomych chcesz zrealizować ciekawą inicjatywę? Działasz w organizacji pozarządowej i masz pomysł na projekt dla seniorów lub międzypokoleniowy? Weź udział w konkursie... więcej

Konkurs Drzewo Pokoleń - wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Do 28 kwietnia przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie Drzewo Pokoleń! Zapraszamy do udziału seniorów z charyzmą lidera oraz aktywne grupy 60+, organizacje pozarządowe i instytucje... więcej

DOZ Fundacja zaprasza na koncert

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Fundacja Dam o Zdrowie zaprasza na Seniorów na koncert Zespołu Vinyl, który odbędzie się w dniu 26.04.2019 o godz. 17:00 w patio Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 51.... więcej

Akcja plastyczna dla seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Ośrodek Kultury Górna zaprasza w dniu 26.04.2019 w godz. 10 - 13:00 do udziału w akcji "Zmalujmy coś razem!". Spójrzcie na swoją dzielnicę i pokażcie jak ona wygląda z waszej perspektywy. W Ośrodku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.