Inwestycje w komunikację miejską

Na początku 2023 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta na temat planowanych modernizacji tras tramwajowych na ul. Warszawskiej, Franciszkańskiej, Srebrzyńskiej, Legionów, Zielonej, Żeromskiego z Politechniki oraz Rzgowskiej. Obecnie opracowywane są koncepcje dla tych tras, które uwzględniają licznie zgłaszane na spotkaniach uwagi i sugestie. Poniżej znajdują się zakładki poszczególnych projektów w których dostępne będą gotowe koncepcje i zamieszczone zostaną informacje o kolejnych spotkaniach na których przedstawione zostaną szczegóły gotowych dokumentów. Przygotowane i omówione dokumenty posłużą do przetargu na wybór wykonawcy przebudowy wskazanych tras tramwajowych. Inwestycje realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj i możliwe są do wykonania do 2027 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy unijnej.

INWESTYCJE W KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ - Zgłoś uwagi do planowanych modernizacji tras tramwajowych

Masz uwagi do planowanych modernizacji? Zgłoś je za pośrednictwem VOX POPULI

Masz na to czas do 27 stycznia 2024 r.

Kontakt