Prawa jazdy i rejestracje pojazdów

 

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów nie wyznacza terminów wizyt (do odwołania).

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem e-puap, poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu w określonych punktach.

Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, i składanie wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela jest możliwe drogą elektroniczną.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów z powodu koronawirusa

W innych pilnych sprawach z zakresu praw jazdy mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Wydziałem za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjr@uml.lodz.pl lub telefonicznie: 638 50 19.

Kontakt