Prawa jazdy i rejestracje pojazdów

 
Załatwienie sprawy związanej m.in. z zarejestrowaniem pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na zamieszczenie badania technicznego, odbiorem dowodu rejestracyjnego, wydaniem profilu kandydata na kierowcę, wydaniem wtórnika prawa jazdy, odbiorem prawa jazdy jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej:
  

Na przedmiotowej stronie internetowej, obok nazw z grupami spraw widnieją odnośniki do BIP z informacją o zakresie spraw, których realizacja jest możliwa po rezerwacji wizyty w danej grupie wraz ze szczegółowym opisem procedury rozpatrzenia wniosku i wykazem niezbędnych dokumentów.
 

Ponadto, odbiór praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, których wydanie jest bezpośrednim skutkiem rozpatrzonych wniosków umieszczonych w pojemnikach ustawionych przy wejściach do Urzędu może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu wizyty:
 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
  pjr@uml.lodz.pl
  komunikacja@uml.lodz.pl
 • lub telefonicznie:
  42 638 50 19 – prawa jazdy,
  42 638 51 45, 42 638 51 46 – dowody rejestracyjne.


W Wydziale, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną, realizowane są także sprawy dotyczące:

 1. ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców - nr tel. 42 638 58 21; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl
 2. stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych (osób posiadających uprawnienie do wykonywania badań technicznych) - nr tel. 42 638 58 13; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl


UWAGA!
Do budynku Wydziału będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz posiadające potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości e-mail po jej zarezerwowaniu. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów z powodu koronawirusa

W innych sprawach realizowanych przez Wydział mieszkańcy mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytanie na adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl lub telefonicznie: 638 44 44


ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020 r.

Kontakt