Wojewódzki Rower Publiczny

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami od 1 kwietnia 2020 r. zawieszona została możliwość wypożyczania rowerów.

Informacja dotycząca systemu wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego „Rowerowe Łódzkie”.

Projekt pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” marketingowa nazwa „Rowerowe Łódzkie” realizowany jest przez 11 parterów, jednostki samorządu terytorialnego  w  tym: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz i jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to ponad  4,2  mln. zł z czego dofinansowanie UE - 85 % to ponad 2,7 mln. zł.

Celem Projektu jest poprawa warunków integracji transportu miejskiego, transportu rowerowego i transportu kolejowego organizowanego przez Marszałka Województwa. W ramach Projektu wykonana została sieć parkingów i wypożyczalni rowerów przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu. Realizacja Projektu pozwoliła na powstanie elastycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkowników jednolitego systemu wojewódzkiego roweru publicznego. Powyższe zapewnia spójność systemu transportowego województwa poprzez stworzenie systemu węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu u Partnerów Projektu.

Strona Województwa Łódzkiego lidera projektu www.lodzkie.pl

Aplikacja "Rowerowe Łódzkie" dostępna jest na urządzenia mobilne z system Android i iOS.

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextbike.lodz

iOS https://itunes.apple.com/us/app/rowerowe-%C5%82%C3%B3dzkie/id1441129745?l=pl&ls=1&mt=8

Zakres rzeczowy Projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”” obejmuje:  

Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie infrastruktury rowerowej u poszczególnych Partnerów Projektu:

 

Partnerzy Projektu

Stacje rowerowe

Rowery

Parkingi na rowery prywatne wraz ze stacjami napraw rowerów

Województwo Łódzkie

(teren miasta Łodzi)

0

0

8

Gmina Koluszki

22

126

5

Gmina Miasto Kutno

13

110

0

Gmina Łask

6

48

0

Gmina Miasto Łowicz

12

96

1

Gmina Miasto Łódź

14

140

0

Miasto Pabianice

14

122

0

Miasto Sieradz

12

104

1

Miasto Skierniewice

9

72

0

Miasto Zduńska Wola

12

96

0

Gminą Miasto Zgierz

11

88

0

Łącznie

125

1002

15

Wykonawca  zgodnie z umową ma utrzymywać system wojewódzkiego roweru publicznego „Rowerowe Łódzkie”  przez okres 6 lat tj. do 2024 roku. System wojewódzkiego roweru publicznego jest czynny cały rok.

Umowa nr 24/2018/IFIV z Wykonawcą  firmą NB Serwis sp. z o. o. została zawarta w dniu 24 lipca 2018 r. i jest na łączną kwotę 23.860.770,00 zł brutto, (netto 19 399 000,00) w tym:

 • 3 750 270,00 zł brutto, (netto 3 049 000,00 zł), na dostawę i uruchomienie systemu wypożyczalni oraz parkingów rowerowych, która jest dofinansowaną
  z RPO WŁ na lata 2014-2020 w 85%,
 • 20 110 500,00 zł brutto (netto 16 350 000,00 zł ) na utrzymanie systemu przez okres 6 lat do 2024 roku.

 

Zakres rzeczowy projektu objęty ww. zamówieniem publicznym obejmuje:

 • parkingi rowerowe 15 szt.
 • stacje rowerowe 12 stanowiskowe 92 szt.
 • stacje rowerowe 15 stanowiskowe 33 szt.
 • rowery 1002 szt.

Parkingi rowerowe oraz wypożyczalnie rozmieszczone są na terenie województwa łódzkiego, w 10 miastach/gminach przy stacjach i przystankach kolejowych wzdłuż tras, na których kursują pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o. o., tj. w Łodzi, Koluszkach, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Lokalizacja

Ilość 12-stanowiskowych stacji rowerowych

Ilość 15-stanowiskowych stacji rowerowych

Całkowita liczba rowerów

Ilość dodatkowych parkingów na rowery prywatne*

Województwo Łódzkie

(teren miasta Łodzi)

0

0

0

8

Gmina Koluszki

15

7

126

5

Gmina Miasto Kutno

10

3

110

0

Gmina Łask

6

0

48

0

Gmina Miasto Łowicz

12

0

96

1

Gmina Miasto Łódź

0

14

140

0

Miasto Pabianice

9

5

122

0

Miasto Sieradz

8

4

104

1

Miasto Skierniewice

9

0

72

0

Miasto Zduńska Wola

12

0

96

0

Gminą Miasto Zgierz

11

0

88

0

Łącznie

92

33

1002

15

*Jeden parking rowerowy wyposażony jest w 6 szt. stojaków rowerowych oraz 1 stację naprawy rowerów.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o następujące etapy:

Etap I - dostawa i montaż parkingów rowerowych: 60 dni od daty zawarcia umowy,

Etap II - dostawa oraz uruchomienie systemu wypożyczalni rowerowych 105 dni od daty zawarcia umowy,

Etap III - zarządzanie i eksploatacja parkingów i sytemu wypożyczalni rowerowych 6 lat od odbioru końcowego Etapu II tj. od uruchomienia systemu wypożyczalni roweru publicznego.

Polityka prywatności Systemu Rowerowe Łódzkie

 1. Administratorami danych osobowych Systemu Rowerowe Łódzkie  są następujące miasta i gminy:  Gmina Koluszki, Gmina Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Gmina Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz.
 • Gmina Koluszki, Administratorem jest Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki um@koluszki.pl, Inspektor Ochrony Danych tel.: 0 44  725 67 10 Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Gmina Miasto Kutno, Administratorem jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutnie, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, Inspektor Ochrony Danych, tel.: 0 24 253 11 63 e-mail: iod@um.kutno.pl Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Gmina Łask, Administratorem jest Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.: 0 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl, Inspektor Ochrony Danych firma Protect IT sp. z o. o. tel.:   0 42 658 52 52,  e-mail: iod@lask.pl Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Gmina Miasto Łowicz, Administratorem jest Burmistrz Miasta Łowicza, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Marczak tel.46 830 91 06 email: katarzyna.marczak@um.lowicz.pl Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Gmina Miasto Łódź, Administratorem jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl., Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Miasto Pabianice,  Administratorem jest Prezydent Miasta Pabianie, Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95 -200 , Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice e-mail iod@um.pabianice.pl Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Miasto Sieradz,  Administratorem jest Prezydent Miasta Sieradza, 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1, e-mail: um@umsieradz.pl, tel. 43 826 61 65, Inspektor Ochrony Danych  w Urzędzie Miasta Sieradza, 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1, tel.  0 43 826 61 65 e-mail: um@umsieradz.pl, Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Miasto Skierniewice, Administratorem jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek1, 96 – 100, Inspektor Ochrony Danych Dominik Grzeskowiak – Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: ido@um.skierniewice.pl Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Miasto Zduńska Wola,  Administratorem jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12; e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl, tel. 43 825-02-00, Inspektor Ochrony Danych tel. 500 383 500, e-mail: iod@idoconsulting.pl.pl, Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 • Gmina Miasto Zgierz Administratorem jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II, 95 -100 Zgierz, Inspektor Ochrony Danych pod  adresem email: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka. Polityka Prywatności: (link do Polityki)
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu Wypożyczalnie Łódzkie dostępne jest w Polityce Prywatności Administratorów oraz Operatora.
 2. Z Administratorami danych można się skontaktować poprzez adresy  e-mail wymienione w  rozdziale VI punkt 1.
 3. Przetwarzający wyznaczył osobę, z którą można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.rowerowelodzkie.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90  lub pisemnie na adres siedziby NB Serwis  Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. Klienci  Systemu Rowerowe Łódzkie mogą się kontaktować z Przetwarzającym we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  1. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Rowerowe Łódzkie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Użytkownika,
  2. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych NB Serwis Sp. z o. o., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przetwarzającym,
  3. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz dotyczących produktów lub usług partnerów NB Serwis sp. z o. o. będących Podprzetwarzającymi – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego; prawnie uzasadnionym interesem Przetwarzającego jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych oraz produktów lub usług partnerów; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz produktów lub usług partnerów. W razie nie zawarcia  umowy z NB Serwis sp. z o. o tj. Przetwarzającym oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie nie zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu,
  4. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Rowerowe Łódzkie z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez NB Serwis sp. z o. o., związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, Podprzetwarzającym: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Operatorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  Przetwarzający  przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

 6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Użytkownikowi treści marketingowych przez Przetwarzającego NB Serwis sp. z o. o. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o [link do Polityki]. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego , przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Przetwarzającym.

 8. Po zakończeniu realizacji usługi obsługi Systemu Rowerowe Łódzkie Przetwarzający zobowiązany jest przekazać Administratorom wymienionym w rozdziale VI punkt 1, bazę danych osobowych w formacie XML, pozwalającym na identyfikację danych zawartych w zbiorze danych, z kodowaniem znaków w standardzie Unicode UTF-8 na dysku(ach) DVD_R uaktualnioną na dzień rozwiązania umowy na realizacje obsługi systemy Rowerowe Łódzkie oraz wydać dokumentację papierową wytworzoną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także usunąć trwale, wszystkie przetwarzane dane osobowe z systemu informatycznego oraz posiadanych nośników, rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 9. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 10. Jako że dane Użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – Użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Przetwarzającemu, tj. do otrzymania od Przetwarzającego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Użytkownika przesłane innemu Przetwarzającemu danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o.

 11. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Rowerowe Łódzkie jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.

 12. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy tj. Operatorowi oraz Administratorom danych wymienionych w rozdziale II pkt.26. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Rowerowe Łódzkie. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

 13. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 14. Administratorzy oraz Przetwarzający dane osobowe - Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Przetwarzającego lub Administratorów w tym podmiotów wyszczególnionych w ust.6 , chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

 15. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Przetwarzający, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer danego serwisu internetowego na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Systemu Rowerowe Łódzkie oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o. Przetwarzającego

Kontakt