Regulaminy


2. Przepisy taryfowe


3. Bilet specjalny

Zarządzenie Nr 13/17 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi.

Zarządzenie Nr 17/18 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym miasta Łodzi5. Zarządzenie Nr 14/17 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi przy zastosowaniu MIGAWKI (załącznik)


6. Zarządzenie Nr 27/17 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków zawierana umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi za pośrednictwem Systemu wejście/wyjście.


Kontakt