Regulaminy


2. Przepisy taryfowe


3. Bilety specjalne

Zarządzenie Nr 13/17 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi.

Zarządzenie Nr 17/18 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym miasta Łodzi

Zarządzenie Nr 26/19 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym miasta Łodzi

 


4. 60-minutowy bilet specjalny

Zarządzenie Nr 8672/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie

 


5. Zarządzenie Nr 22/21 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi przy zastosowaniu MIGAWKI.


6. Zarządzenie Nr 27/17 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków zawierana umowy przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi za pośrednictwem Systemu wejście/wyjście.

Kontakt