Przystanki na żądanie

Co warto wiedzieć o przystankach na żądanie

Prezentacja (kliknij na poniższy obrazek)

Jeśli chcemy wsiąść na przystanku na żądanie, wystarczy stanąć w widocznym dla kierowcy miejscu. Nie trzeba nic robić, autobus zatrzyma się na przystanku. Jeśli chcemy wysiąść, wystarczy nacisnąć przycisk.

Do poinformowania pasażerów wykorzystamy wszystkie dostępne nośniki. Na wiacie przystankowej oraz na słupku przystankowym pojawi się informacja, że jest to przystanek na żądanie. Na rozkładzie przystanki oznaczone zostaną literami NŻ przy nazwie przystanku i w przebiegu trasy. Również informacje pojawią się w zapowiedziach głosowych w pojazdach. Na przystankach pojawi się krótka informacja o tym, co trzeba zrobić, aby wsiąść do pojazdu.

W październiku przystanki na żądanie pojawią się pilotażowo, aby następnie wprowadzić to rozwiązanie na kolejnych liniach autobusowych. Głównie będą to peryferyjne linie, a następnie linie nocne. Wyznacznikiem dla przystanków na żądanie jest procentowa ilość zatrzymań, które nie zakończyły się wymianą pasażerów.

I. Od 15 października 2018 r. - linie 68A, 68B, 94, G1, G2 - ulice Maratońska, Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowicka

II. Od 19 listopada 2018 r. - linie 72D, 82A, 82B, 90A, 90B, 90C, 201, 202 - przystanek Zakładowa - Józefiaka

III. Od 1 stycznia 2019 r. - linie 51A, 51B, 66 - ulice Łagiewnicka, Okólna, Wycieczkowa

Planowane etapy - linie 63, 77, 90C.

Etap I - od 15 października 2018 r.

Lista przystanków:

 • Chocianowicka 199 (0082)
  Linia 68A, 68B
 • Chocianowicka 95 (0084)
  Linia 68A, 68B
 • Chocianowicka 57 (0085)
  Linia 68A, 68B
 • Chocianowicka 57 (0086)
  Linia 68A, 68B
 • Łaskowice - Nad Dobrzynką (0518)
  Linia 68A, 68B
 • Łaskowice - Nad Dobrzynką (0519)
  Linia 68A, 68B
 • Maratońska - Sanitariuszek (0536) 
  Linia 68A, 68B i 94
 • Maratońska - Sanitariuszek (0556) 
  Linia 68A, 68B i 94
 • Maratońska 172 (0537) 
  Linia 68A, 68B i 94
 • Maratońska 172 (0555) 
  Linia 68A, 68B i 94
 • Maratońska - Kolarska (0539)
  Linia 68A, 68B, 94, G1 i G2
 • Maratońska - Kolarska (0553)
  Linia 68A, 68B, 94, G1 i G2
 • Maratońska - Gimnastyczna (1981)
  Linia 68A, 68B, 94, G1 i G2
 • Maratońska - Gimnastyczna (1982)
  Linia 68A, 68B, 94, G1 i G2
 • Sanitariuszek - Łaskowice (1039)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - Łaskowice (1042)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - Dw. Łódź Lublinek (1040)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - Dw. Łódź Lublinek (1041)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - Biwakowa (1571)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - Biwakowa (1572)
  Linia 68A, 68B
 • Sanitariuszek - G.O.Ś. (1672)
  Linia 68A, 68B i 94

Etap II - od 1 stycznia 2019 r.

Lista przystanków:

 • Wycieczkowa – Rogowska (1358)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – Wiewiórcza (1359)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – Nowaka Jeziorańskiego (1360)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – sanatorium (1361)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – sanatorium (1362)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – Nowaka Jeziorańskiego (1363)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – Wiewiórcza (1364)
  Linia 51A, 51B
 • Wycieczkowa – Rogowska (1365)
  Linia 51A, 51B
 • Łagiewnicka - Przepiórcza (1552)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Pszczelna (1553)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Łagiewnicka 290 (1554)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Kuropatwia (1555)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Łagiewnicka 292 (1560)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Pszczelna (1561)
  Linia 66
 • Łagiewnicka - Przepiórcza (1562)
  Linia 66
 • Okólna - Serwituty (1566)
  Linia 66
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.