Załatw sprawę

Szanowni Państwo,

 

w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wszelkie dokumenty, oraz wnioski, prosimy składać drogą elektroniczną na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl, (nie dotyczy wniosków o zajęcie pasa drogowego oraz o wydanie abonamentów parkingowych) listownie za pośrednictwem poczty lub osobiście w kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Natomiast wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego mogą być składane wyłącznie listownie, lub osobiście w kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Natomiast wnioski o abonamenty parkingowe wraz z oryginałami dokumentów należy składać osobiście w Punkcie Obsługi (ul. Piotrkowska 175, wejście bezp. z ulicy).

 

Skrzynka ePuap Zarządu Dróg i Transportu:

/39uj2iyk9g/skrytka

/39uj2iyk9g/SkrytkaESP

Od 1 czerwca 2020 r. wznowione zostaje funkcjonowanie Punktu Obsługi ds. Biletów Specjalnych Lokalnego Transportu Zbiorowego oraz Punktu Obsługi ds. Abonamentów Parkingowych, mieszczących się przy ul. Piotrkowskiej 175. Punkty czynne są w godzinach:
poniedziałek, środa – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00,
wtorek od godz. 9.00 do godz. 16.30.

Od 1 czerwca w kancelarii Centrum Usług Wspólnych przy ul. Piotrkowskiej 175 obsługującej Zarząd Dróg i Transportu możliwe będzie osobiste złożenie dokumentów w godzinach:
poniedziałek, środa- piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30,
wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA*

*z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964)

Sprawy korespondencyjnie prosimy przesyłać na adres Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź.

Wnioski i pisma drogą mailową prosimy przesyłać na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do zdań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu spotkania. Kontakt do wydziałów znajdą Państwo w zakładce Zarząd Dróg i Transportu - Kontakt na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/

Komunikacja miejska

Utrzymanie dróg

Parkowanie

Zezwolenia i uzgodnienia

Transport osób i rzeczy

Kontakt