Załatw sprawę

Szanowni Państwo,

w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wszelkie dokumenty, oraz wnioski, prosimy składać drogą elektroniczną na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl,

Nie dotyczy to wniosków:

  • o zajęcie pasa drogowego
  • o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogowym drogi publicznej/ na terenie drogi wewnętrznej
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej/terenie drogi wewnętrznej obiektu budowlanego, reklamy lub elementu obiektu budowlanego
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej.

Te wnioski można składać listownie na adres Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź lub osobiście w godzinach pracy ZDiT w sposób określony poniżej (w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja”, ustawionej na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi, obok stanowiska ochrony, II wejście).

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych przy ul. Piotrkowskiej 175 obsługująca Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi osobistej obsługi interesantów. Dokumenty należy składać w godzinach pracy ZDiT w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja” lub w jasnym kontenerze oznaczonym napisem "Faktury". Oba pojemniki są ustawione na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi obok stanowiska ochrony (II wejście). 

Abonamenty parkingowe wydawane są zdalnie na podstawie kopii dokumentów przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl), za pośrednictwem platformy EPUAP lub złożonych osobiście w godzinach pracy ZDiT (w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja”, ustawionej na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi, obok stanowiska ochrony, II wejście).

Natomiast wydawanie biletów specjalnych możliwe jest wyłącznie w punkcie MPK-Łódź przy ul. Tramwajowej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00.

Skrzynka ePuap Zarządu Dróg i Transportu:
/39uj2iyk9g/skrytka
/39uj2iyk9g/SkrytkaESP

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do zdań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu spotkania. Kontakt do wydziałów znajdą Państwo w zakładce Zarząd Dróg i Transportu - Kontakt na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/

PODCZAS WIZYTY W SIEDZIBIE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI.

Komunikacja miejska

Utrzymanie dróg

Parkowanie

Zezwolenia i uzgodnienia

Transport osób i rzeczy

Kontakt