Załatw sprawę

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania w Zarządzie Dróg i Transportu.

Wszelkie dokumenty, oraz wnioski prosimy składać drogą elektroniczną na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl, (nie dotyczy wniosków o zajęcie pasa drogowego) listownie za pośrednictwem poczty lub osobiście poprzez umieszczenie dokumentów w ustawionym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 pojemniku. (7 piętrowy budynek w wejściu numer 2 - w głębi podwórza)

Natomiast wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego mogą być składane wyłącznie listownie, osobiście w pojemniku ustawionym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 173. (7 piętrowy budynek w wejściu numer 2 - w głębi podwórza) lub przez ePUAP

Do dyspozycji jest również platforma ePUAP

Skrzynka ePuap Zarządu Dróg i Transportu:

/39uj2iyk9g/skrytka

/39uj2iyk9g/SkrytkaESP

Zmienione zostały zasady wydawania abonamentów parkingowych dla mieszkańców, dla osób niepełnosprawnych i dla właścicieli pojazdów hybrydowych. Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl) lub za pośrednictwem platformy EPUAP. Informacje na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/

Informacje o sposobie załatwienia poszczególnych spraw znajdzie Państwo na stronie: https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zalatw-sprawe/

Informacje o wszystkich sprawach podejmowanych zdalnie przez Urząd Miasta Łodzi dostępne są również na stronie: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/formularze-elektroniczne/

Sprawy korespondencyjnie prosimy przesyłać na adres Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź.

Wnioski i pisma drogą mailową prosimy przesyłać na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Kontakt telefoniczny do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/

Komunikacja miejska

Utrzymanie dróg

Parkowanie

Zezwolenia i uzgodnienia

Transport osób i rzeczy

Kontakt