Zgłoszenie szkody - Odszkodowania

Szkody, które powstały w 2023 i 2024 r.

Zgłoszenie szkody w pojeździe, szkody na osobie lub szkody w mieniu (innym niż pojazd) do której doszło na terenie Miasta Łodzi na drodze pozostającej w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu.

Ubezpieczyciel na 2023 oraz 2024 r.: PZU S.A., polisa nr 1077814389.

Jeśli uszkodzili Państwo samochód lub inne mienie albo doznali Państwo uszczerbku na osobie na skutek stanu dróg, za które odpowiada Zarząd Dróg i Transportu, może Państwu przysługiwać odszkodowanie. Aby je uzyskać, należy dokonać zgłoszenia w sposób przedstawiony poniżej wraz z załączeniem dokumentacji zdarzenia, tj.:

W przypadku szkody w pojeździe:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody, tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na  zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • dokumentacja fotograficzna uszkodzeń pojazdu - zdjęcia pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną i jego widocznych uszkodzeń.
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego.

Uzupełniająco – skan lub zdjęcie:

 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innych służb.

W przypadku szkody na osobie:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na  zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.

UWAGA! Do zgłoszenia szkody na osobie NIE NALEŻY dołączać dokumentacji medycznej. Przekazanie dokumentacji medycznej następuje bezpośrednio do ubezpieczyciela, który prowadzi postępowanie, wraz z innymi wymaganymi przez niego dokumentami.

W przypadku szkody w mieniu (innym niż pojazd):

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na  zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.

Zgłoszenia szkody należy dokonać elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie: https://zdlodz.zglos.online

Formularz elektroniczny dotyczy szkód powstałych w 2023 oraz 2024 r.

           

Aby prawidłowo nadać sprawie bieg, należy mieć przygotowane i dołączyć do zgłoszenia: zdjęcia (zdjęcia ubytku i miejsca zdarzenia oraz zdjęcia uszkodzeń) i skany lub zdjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane do brokera ubezpieczeniowego Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta, który kontaktuje się z Państwem bezpośrednio i prowadzi postępowanie w celu likwidacji szkody.

Po zgłoszeniu szkody można również zapisać na dysku i/lub wydrukować złożony formularz.

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638-58-68 w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Wniosek ze zdjęciami oraz innymi wymaganymi dokumentami (patrz wyżej) można również złożyć na formularzu wypełnianym ręcznie po jego wydrukowaniu w Zarządzie Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi, w godzinach pracy. Formularze do wypełnienia ręcznego można pobrać tutaj:

Szkody w pojazdach, które powstały w 2022 r.

Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2022

 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi na 2022 r.: TUW PZUW
 • Numer polisy OC na 2022 r.: DN3 00D70049
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  • formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Uzupełniająco:
  • oświadczenie świadka
  • notatka policji

Szkodę można zgłosić również bezpośrednio do ubezpieczyciela Miasta Łodzi, tj. PZU S.A., polisa nr 1077814389.


 

Kontakt