Kierowca

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty.

Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów* przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl) lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

* autentyczność dokumentów może być weryfikowana poprzez wezwanie do okazania oryginałów, pod groźbą anulowania abonamentu i nałożenia opłat dodatkowych.

 Abonament dla mieszkańca strefy płatnego parkowania:

 • Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy (w przypadku zameldowania czasowego – kopia zaświadczenia o zameldowaniu),
 • Kopia wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania na stronie UMŁ),
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub stosownej umowy (proszę sprawdzić zapisy uchwały – adres poniżej),
 • Kopia dokumentu poświadczającego rozliczanie podatku dochodowego
  w Łodzi (pierwsza strona rozliczenia podatkowego za rok 2018 lub 2019
  z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub opatrzona pieczątką) ,
 • Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu opłaty abonamentu parkingowego z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

Abonament dla osoby niepełnosprawnej:

 • Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy,
 • Kopia wypełnionego i podpisanego wniosku,
 • Kopia karty parkingowej (obie strony).

 Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym:

 • Kopia dowodu rejestracyjnego (pole P.3 z wpisem P/EE) lub w przypadku braku takiego wpisu kopia świadectwa homologacji pojazdu,
 • Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu zakupu abonamentu dla pojazdu hybrydowego z podaniem numeru rejestracyjnego.

Numer konta Zarządu Dróg i Transportu do wpłat: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

Opłaty za postój

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Wykaz dróg wewnętrznych

Wykaz dróg publicznych

Kontakt