Kierowca

Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi

Opłaty za postój

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Wykaz dróg wewnętrznych

Wykaz dróg publicznych

Kontakt