Parkowanie płatne

W związku z epidemią, zawieszone zostało pobieranie opłat na nowym obszarze Strefy Płatnego Parkowania, której rozszerzenie nastąpiło 14 kwietnia 2020 r. Na dotychczasowym obszarze Strefy Płatnego Parkowania należy wnosić opłaty bez zmian. Mieszkańcy nowych obszarów, mogą już dziś uzyskać abonament dla mieszkańca strefy lub zaczekać z jego uzyskaniem do czasu rozszerzenia strefy. Wykupione abonamenty dla mieszkańców ważne są w całym obszarze sektora. 

UWAGA!

W związku z rozszerzeniem obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi informujemy, że pobór opłat za postój zostanie uruchomiony:

-od dnia 1 września 2020 r. na następujących odcinkach (MAPA)

-od dnia 1 października 2020 r. na następujących odcinkach (MAPA)

 

Zmiany w obsłudze i wydawaniu abonamentów parkingowych

Od 1 czerwca 2020 r. wznowione zostało funkcjonowanie Punktu Obsługi ds. Biletów Specjalnych Lokalnego Transportu Zbiorowego oraz Punktu Obsługi ds. Abonamentów Parkingowych, mieszczących się przy ul. Piotrkowskiej 175:
poniedziałek, środa – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00,
wtorek od godz. 9.00 do godz. 16.30.

Przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp i SkyCash.

Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A i B można zakupić także na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

 

 

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 1 marca 2019 r.

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi

Opłaty za postój

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) podzielona jest na Podstrefę A i Podstrefę B. Poniżej stawki opłat w obu podstrefach:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Legionów, ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul. Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul. Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
 • od południa: placem Niepodległości

Mapa przedstawia strefę płatnego parkowania, która obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. Na zielono oznaczone są nowe odcinki SPP na których z powodu obecnej sytuacji epidemicznej nie są pobierane opłaty.

Kontakt