Parkowanie płatne

Zmiany w obsłudze i wydawaniu abonamentów parkingowych

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty.

Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów* przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl) lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

* autentyczność dokumentów może być weryfikowana poprzez wezwanie do okazania oryginałów, pod groźbą anulowania abonamentu i nałożenia opłat dodatkowych.

 Pozostałe abonamenty parkingowe można zakupić na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

 Abonament dla mieszkańca strefy płatnego parkowania:

 • Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy (w przypadku zameldowania czasowego – kopia zaświadczenia o zameldowaniu),
 • Kopia wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania na stronie UMŁ),
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub stosownej umowy (proszę sprawdzić zapisy uchwały – adres poniżej),
 • Kopia dokumentu poświadczającego rozliczanie podatku dochodowego
  w Łodzi (pierwsza strona rozliczenia podatkowego za rok 2018 lub 2019
  z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub opatrzona pieczątką) ,
 • Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu opłaty abonamentu parkingowego z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

Abonament dla osoby niepełnosprawnej:

 • Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy,
 • Kopia wypełnionego i podpisanego wniosku,
 • Kopia karty parkingowej (obie strony).

 Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym:

 • Kopia dowodu rejestracyjnego (pole P.3 z wpisem P/EE) lub w przypadku braku takiego wpisu kopia świadectwa homologacji pojazdu,
 • Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu zakupu abonamentu dla pojazdu hybrydowego z podaniem numeru rejestracyjnego.

Numer konta Zarządu Dróg i Transportu do wpłat: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

 

Natomiast przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp i SkyCash.

 

 

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 1 marca 2019 r.

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi

Opłaty za postój

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) podzielona jest na Podstrefę A i Podstrefę B. Poniżej stawki opłat w obu podstrefach:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Legionów, ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul. Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul. Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
 • od południa: placem Niepodległości

Mapa przedstawia strefę płatnego parkowania, która obowiązywać będzie od 14 kwietnia 2020 r. Na zielono oznaczone są nowe odcinki SPP na których od 14 kwietnia 2020 r. należy wnosić opłaty za parkowanie.

Kontakt