Parkowanie płatne

Fukcjonowanie Punktu Obsługi ds. Abonamentów Parkingowych zostało zawieszone

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty.

Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów* przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl), za pośrednictwem platformy EPUAP lub złożonych osobiście do skrzynki podawczej w kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 175.

* autentyczność dokumentów może być weryfikowana poprzez wezwanie do okazania oryginałów, pod groźbą anulowania abonamentu i nałożenia opłat dodatkowych.

Składając wniosek o wydanie abonamentu parkingowego proszę wskazać dokładną datę dzienną, od której abonament ma zacząć obowiązywać. Wnioski można składać na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.

 

Przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp i SkyCash.

Natomiast ogólnodostępne abonamenty dla Podstrefy A i B można zakupić na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

Strefa Płatnego Parkowania - Informacje

Opłaty za postój

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) podzielona jest na Podstrefę A i Podstrefę B. Opłatę wnosi się z góry w parkomacie. Parkomat przyjmuje monety, banknoty, oraz płatności kartą. Przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania można korzystania również z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp i SkyCash. Poniżej stawki opłat w obu podstrefach:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Natomiast ogólnodostępne abonamenty dla Podstrefy A i B można zakupić na stronie lodz.e-abonamenty.pl

 

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów dla mieszkańców strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Legionów, ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul. Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul. Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
 • od południa: placem Niepodległości

Mapa strefy płatnego parkowania

Mapa przedstawia strefę płatnego parkowania, która obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. Na zielono oznaczone są nowe odcinki SPP. 

Kontakt