Parkowanie płatne

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 1 marca 2019 r.

1 marca wejdą w życie nowe zasady w strefie płatnego parkowania i wymienione zostaną wszystkie parkomaty. W nowych urządzeniach będzie więcej funkcjonalności, a obsługa strefy będzie łatwiejsza.

Opłaty za parkowanie, abonamenty, czy kontrola strefy staną się w pełni cyfrowe. Abonamenty dla mieszkańców będą w cyfrowej formie. Będziemy również rozwijać ofertę sklepu internetowego, gdzie można zakupić abonamenty parkingowe, aby łatwo i prosto dokonać zakupu w domu, czy na smartfonie. Kontrolerzy dzięki nowemu systemowi i urządzeniom, sprawniej zweryfikują płatności i odczytają dane z chmury, do której spływać będą płatności
za parkowanie.

 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1 marca 2019 r.

Na podstawie uchwały nr LXXIX/2124/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.11.2018 r.:

 1. Ulegnie zmianie sposób informowania o powstaniu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój:
 • w miejsce wkładanych dotychczas za wycieraczki pojazdów „wezwań” wysyłane będą listownie pisemne „raporty z przeprowadzenia kontroli” zawierające informacje o zdarzeniu wraz z fotografią pojazdu wykonaną podczas kontroli.
 1. Do obszaru objętego płatnym parkowaniem w ramach SPP włączone zostaną następujące ulice:
 • Miecznikowskiego,
 • Rostworowskiego,
 • parking po północnej stronie ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Wólczańskiej do al. Politechniki;
 1. Ulegną rozszerzeniu warunki przyznawania abonamentu dla mieszkańca SPP:
 • konieczność rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Mieście Łodzi,
 • korzystanie z pojazdu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
 1. Abonamenty będą wyłącznie w formie cyfrowej (weryfikowane elektronicznie podczas kontroli). Wersja papierowa zostanie zachowana wyłącznie dla abonamentów „na okaziciela” oraz dla osób niepełnosprawnych!
 2. Użytkownicy SPP będą mogli wnieść opłaty dodatkowe za nieopłacony postój również w parkomatach.

Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania SPP dostępne są w treści uchwały i w treści uchwały zmieniającej

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi

Opłaty za postój

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
Kontakt