Parkowanie płatne

Uwaga! Zmiana adresu punktu obsługi, w którym wydawane są abonamenty parkingowe. 

Od 30 stycznia 2023 r. punkt obsługi mieści się przy ul. Tuwima 36 (wejście z ulicy).

 


 

 

Zmiany taryfikatora opłat i abonamentów parkingowych od 1 stycznia 2023 r.

Link do UCHWAŁY NR LXVIII/2023/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 listopada 2022 r. 

W związku z wyborem nowego operatora SPP – firmy Indigo Polska S.A. – od 1 października 2022 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

✔ Nowe parkomaty zaopatrzone w ekran dotykowy zamiast dotychczasowej klawiatury

✔ Nowy e-sklep z rozszerzoną ofertą e-abonamentów obejmującą:

  • roczny i kwartalny dla Podstrefy A;
  • roczny i kwartalny dla Podstrefy B;
  • miesięczny dla Podstrefy C;
  • dla mieszkańca Strefy,
  • dla pojazdów hybrydowych;
  • dla pojazdów pogotowi technicznych;
  • dla osób niepełnosprawnych;
  • dla posiadaczy miesięcznego biletu kolejowego lub MPK

✔ Zwiększona ilość aplikacji do płatności mobilnych:

✔ Uruchomiono nową Podstrefę D

obejmującą ul. Bałucki Rynek (jezdnia północna i południowa) oraz leżący między nimi odcinek ul. Łagiewnickiej.

 


Pełna podstawa prawna regulująca zasady funkcjonowania i korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi dostępna jest pod adresem:

Uchwała nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r.


 

 

Kontakt