Parkowanie płatne

Pełna podstawa prawna regulująca zasady funkcjonowania i korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi dostępna jest pod adresem:

Uchwała nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r.

UWAGA! Punkt Obsługi ds. Abonamentów Parkingowych został ponownie otwarty!

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy EPUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. Od tego dnia abonamenty parkingowe wydawane/sprzedawane są tylko przez pracowników Punktu Obsługi przy ul. Piotrkowskiej 175 (parter, wejście z ulicy) w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 7:45 – 15:00, oraz we wtorki w godz. 9:00 – 16:30.

 

Abonamenty są wydawane/sprzedawane wyłącznie po przedstawieniu kompletu oryginałów dokumentów wymaganych zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.

 

Po abonament parkingowy można zgłosić się już na 30 dni przed terminem rozpoczęcia jego obowiązywania.

Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A i B można zakupić także na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

W Punkcie Obsługi płatności za abonamenty lub opłaty dodatkowe za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi przyjmowane są jedynie przy użyciu kart płatniczych.

Istnieje także możliwość realizacji ww. płatności bezpośrednio na konto Zarządu Dróg i Transportu 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044, podając w tytule przelewu:

 • w przypadku zakupu abonamentu parkingowego:  numer rejestracyjny pojazdu oraz rodzaj abonamentu (np. dla mieszkańca strefy, dla pojazdu z napędem hybrydowym, na Podstrefę A lub B). Potwierdzenie wykonania przelewu należy okazać do wglądu w Punkcie Obsługi podczas składania wniosku o abonament. W przeciwnym przypadku dokument nie zostanie wydany;
 • w przypadku opłaty dodatkowej: numer rejestracyjny pojazdu oraz numer opłaty dodatkowej (podany w raporcie z kontroli przysłanym przez Operatora Strefy - firmę City Parking Group S.A. listem zwykłym). W raporcie z kontroli podany jest numer subkonta, odmienny od numeru konta podanego powyżej. Wpłata na subkonto powoduje automatyczne zaksięgowanie wpłaty na rachunku konkretnej opłaty dodatkowej;
 • w przypadku opłat dodatkowych zawartych w upomnieniu: numer rejestracyjny pojazdu oraz numer upomnienia (podany na druku upomnienia przesłanym przez Centrum Usług Wspólnych listem poleconym).

 

 

Strefa Płatnego Parkowania - Informacje

Opłaty za postój

Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) podzielona jest na Podstrefę A, Podstrefę B i Podstrefę C. Opłatę wnosi się z góry w parkomacie. Parkomat przyjmuje monety oraz płatności kartą. Przy opłacaniu za parkowanie w strefie płatnego parkowania można korzystania również z aplikacji mobilnych. W Łodzi za parkowanie można zapłacić używając aplikacji CityParkApp i SkyCash. Poniżej stawki opłat w obu podstrefach:

Podstrefa A i C

 • postój do pół godz. - 2,00 zł
 • za pierwszą godz. - 4,00 zł
 • za drugą godz. - 4,50 zł
 • za trzecią godz. - 5,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 4,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • postój do pół godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3,00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Natomiast ogólnodostępne abonamenty dla Podstrefy A i B można zakupić na stronie lodz.e-abonamenty.pl

 

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów dla mieszkańców strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Legionów, ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul. Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy: ul. Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy: al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul. Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
 • od południa: ul.Wróblewskiego, ul.Czerwoną i placem Niepodległości

Mapa strefy płatnego parkowania

Mapa przedstawia strefę płatnego parkowania, która obowiązuje od 01 czerwca 2021 r.

Kontakt