Bezpieczny Julianów - Uspokojenie ruchu

Projekt zmian organizacji ruchu mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na Julianowie

Bezpieczny Julianów czyli zmiany w organizacji ruchu wypracowane wspólnie z mieszkańcami, które zapewnią bezpieczeństwo i uspokoją ruch na osiedlu.

Proces zmian na ulicach Julianowa rozpoczął się od poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej z Biegańskiego i wprowadzeniu równorzędnego skrzyżowania u zbiegu ul. Biegańskiego z ul. Orzeszkowej. Jednak od samego początku mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian na całym osiedlu, aby czuli się bezpiecznie w drodze do domu, pracy czy szkoły oraz ograniczyć ruch tranzytowy przez osiedle. Zmiany na całym osiedlu wymagały odpowiedniego przygotowania i analiz, których rezultatem są właśnie wprowadzane zmiany w organizacji ruchu na Julianowie.

Obszar zmian obejmuje kwartał ulic: Zgierska, Sikorskiego, Łagiewnicka, Julianowska. Na całym tym terenie obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto wszystkie skrzyżowania staną się równorzędne – czyli pierwszeństwo ma jadący z prawej strony. Do tego pojawi się meandrowanie torem jazdy, aby wyegzekwować zachowanie odpowiedniej prędkości przez kierujących. Obecnie trwa prowadzanie nowej organizacji ruchu, które planujemy zakończyć w październiku. Po jej wprowadzeniu wyznaczymy dzień od którego będzie na całym osiedlu obowiązywać nowa organizacja ruchu.

Nowe rozwiązania poprzedzone zostały badaniami ruchu i struktury osiedla. Raport przygotowała Politechnika Krakowska, a projekt organizacji ruchu stworzony został wraz z mieszkańcami, podczas spotkań i konsultacji. Podczas badań podzielono osiedle na 25 fragmentów. Przeprowadzono badania ruchu w 21 punktach. Określono warunki i kierunki ruchu, skontrolowano miejsca parkingowe i określono problemy z parkowaniem. Przeanalizowano również dostępność do transportu zbiorowego oraz warunki ruchowe pieszych i ich infrastrukturę.

Kontakt