Ułatwienia dla niepełnosprawnych

W projektowaniu podstawową zasadą powinna stać się pełna dostępność przestrzeni miasta, budynków, pomieszczeń, środków komunikacji miejskiej, wydarzeń, usług w tym także usług cyfrowych - stron www, dokumentów elektronicznych. Podstawowym warunkiem pełnej dostępności jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwości funkcjonowania w tej przestrzeni w sposób samodzielny, bez względu na posiadane ograniczenia sprawności, mobilności czy percepcji. Przygotowane zostały standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych, aby stały się wytycznymi do projektowania dla pracowników i wykonawców realizujących miejskie inwestycje.

Standardy dostępności.

Kontakt