Bilety i taryfy

Podróż komunikacją miejską to najtańszy, oraz najbardziej ekologiczny sposób podróżowania po mieście. Przy zakupie biletu okresowego, cena jednego dnia podróżowania to tylko ok. 2 zł. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem biletów i przepisami taryfowymi. Życzymy przyjemnej podróży komunikacją miejską.

Nowe ceny biletów od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/1228/21 Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 1 maja 2021 r. zmieniają się ceny biletów okresowych w łódzkiej komunikacji miejskiej.

Nie zmieniają się ceny biletów czasowych oraz wydłużenie czasu biletów (z 20 i 40 min. do 40 i 60 min.) które obowiązuje do końca roku 2021 r.. Nie zmienią się również ceny biletów jednodniowych, weekendowych i grupowych.

Zmienią ceny biletów 5-, 30- i 90-dniowych imiennych i na okaziciela oraz biletów turystycznych.

Nowością są specjalne ceny dla posiadaczy Karty Łodzianina. Dla osób posiadających aktywną Kartę Łodzianina ceny biletów 30- i 90-dniowych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podobne regulacje wprowadza Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Przewozy Regionalne w odniesieniu do biletów strefowych. Zasady wzajemnego honorowania biletów i ulg na terenie Łodzi pozostają bez zmian.

Szczegółowe zasady wydawania Karty Łodzianina dostępne są na stronie
https://kartalodzianina.pl/n-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=59343

Wycofane zostaną z oferty bilety liniowe (30-dniowe na 2 wybrane linie).

Dotychczasowy Bilet Juniora i Bilet Ucznia zostaną połączone w jeden Bilet Juniora przy zachowaniu niezmienionych zasad. Bilet Juniora będzie przysługiwał dziecku od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole (podczas kontroli należy okazywać dokument potwierdzający wiek dziecka) oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia (podczas kontroli należy okazywać legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły). Cena Biletu Juniora ważnego w strefie 1 pozostaje bez zmian. Wprowadzone zostają dodatkowo:
- Bilet Juniora na strefy 1+2 (30-dniowy za 15 zł, 12-miesięczny za 150 zł),
- Bilet Seniora na strefy 1+2 (30-dniowy za 35 zł, 12-miesięczny za 350 zł).
Bilety Juniora, Bilety Seniora oraz bilety 12-miesięczne będą dostępne tylko dla posiadaczy aktywnej Karty Łodzianina.

Weryfikacja uprawnień z tytułu posiadania Karty Łodzianina odbywać się będzie w momencie zakupu biletu.

Ponadto ulegnie zmianie wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Zasadnicza wartość kary wraz z opłatą za przejazd będzie wynosić 351,80 zł. W przypadku płatności w terminie 7 dni będzie ona obniżona do 177,80 zł.

 


Dłużej ważne bilety

Ze względu na liczne remonty i inwestycje drogowe:

  • na biletach 20-minutowych można podróżować 40 minut,
  • na 40-minutowych godzinę.

Wydłużone czasy biletów obowiązują do 31 grudnia 2021 r.


W Łodzi na jednym bilecie można podróżować zarówno autobusem, tramwajem jak i pociągami. Wspólne honorowanie biletów daje wygodę i oszczędności wszystkim pasażerom. Sprawdź sam i podróżuj po mieście na jednym bilecie, czym tylko chcesz. 

Wspólne honorowanie biletów to oferta skierowana zarówno do pasażerów komunikacji miejskiej, jak również pasażerów pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO.

Jeśli mamy bilet czasowy lub okresowy z którego korzystamy w MPK, również możemy podróżować bez żadnych dodatkowych opłat pociągami ŁKA i POLREGIO na terenie Łodzi. Graniczne stacje kolejowe to Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Andrzejów i Łódź Lublinek.

W pociągach honorowane są wszystkie bilety dostępne w komunikacji miejskiej, czyli bilety 20, 40 i 60 minutowe, dobowe, oraz bilety okresowe (migawki). Możemy dowolnie podróżować komunikacją miejską, czy koleją po Łodzi. W przypadku biletów czasowych nasza podróż musi być w czasie trwania ważności biletu.

Jeśli mamy bilet kolejowy, również możemy skorzystać z komunikacji miejskiej bez kupowaniu dodatkowych biletów. Wystarczy, że posiadamy 20, 40 lub 60 minutowy kolejowy bilet strefowy. Honorowane są również bilety miesięczne ŁKA i POLREGIO, oraz bilety kwartalne ŁKA. W przypadku biletów czasowych, tak samo jak w komunikacji miejskiej, liczy się czas ważności biletu.

 

 

Kontakt