Aktualności

Łódź ciągle musi przepłacać za prąd

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Obiecywane niższe stawki na pewno nie zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Kiedy można się tego spodziewać? więcej

Dni Krajów Niemieckojęzycznych

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym w Europie, dla Niemiec jesteśmy w czołówce partnerów gospodarczych, z Niemcami relacje społeczne i polityczne są najbardziej intensywne, z... więcej

Awaria instalacji jedynej firmy odpowiedzialnej w Łodzi za zagospodarowanie odpadów

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Czy marszałek województwa wskaże miejsce, gdzie będzie można wywozić odpady z miasta? – pytała Antonina Majchrzak, radna Klubu KO. więcej

XVII edycja „Kobiet z Pasją”

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Łódź to miasto niespotykane, o ciekawej przeszłości. Jego historię współtworzyły wyjątkowe kobiety– uważa wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska – Cudak. więcej

Marsz pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi otrzymał pismo od Stowarzyszenia Fabryka Równości z prośbą o objęcie patronatem odbywającego się w tym roku po raz IX Marszu Równości. więcej

W Łodzi mieszka 1112 osób niewidomych i niedowidzących

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Czy do osoby niewidomej powinniśmy na pożegnanie powiedzieć „do widzenia”? Przecież taka osoba nie zobaczy nas nigdy – zastanawiała się Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady... więcej

XXII Łódzkie Targi Edukacyjne

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Blisko 110 wystawców, pokazy, warsztaty, konferencje naukowe – w Atlas Arenie rozpoczęły się XXII Łódzkie Targi Edukacyjne. więcej

Stowarzyszenie zamiast prześcieradeł na kamienicy

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Właściciel/administrator kamienicy zmienia warunki umowy najmu mieszkań – znacząco podnosi czynsz, skraca okres wypowiedzenia. Mieszkańcy zwykle protestują, ale nawet, jeśli jest to wspólny protest,... więcej

Termin mija w piątek

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Do 15 marca można składać wnioski o przyznanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” osobom, które wyróżniają w życiu publicznym naszego Miasta. więcej

Czy Łodzi grozi śmieciowy Neapol?

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Każdego roku w naszym mieście powstaje około 165 tys. ton śmieci zmieszanych oraz około 22 tys. ton odpadów kuchennych. więcej

Wiceprezydenci i radni na Dzień Kobiet - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Wiceprezydenci i radni na Dzień Kobiet

Monika Pawlak / BRP

Tulipany, bo łodzianki są piękne i jabłka dla ich zdrowia – tak wiceprezydenci Łodzi Tomasz Trela i Adam Wieczorek wspólnie z radnymi: Sylwestrem Pawłowski, Mateuszem Walaskiem, Tomaszem Kacprzakiem... więcej

Łódź jest kobietą. W Łodzi mieszka więcej kobiet niż mężczyzn i jest najbardziej pro-kobiecym miastem w Polsce

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Oprócz udogodnień dla kobiet w ciąży i matek, wkrótce zacznie działać całodobowy punkt profilaktyki intymnej. Jakie usługi będzie oferował i na jakich zasadach będzie można z niego korzystać? więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.