Ponadosiedlowe

BO 2021/2022 Ponadosiedlowe

L041 - Modernizacja Placu zabaw przy SP 37 na ulicy Szpitalnej 9/11.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego placu zabaw, z którego będą korzystać uczniowie SP nr 37 oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren jest ogólnodostępny. Obecny plac zabaw przy szkole nie spełnia swojej funkcji, część urządzeń jest wyłączonych z użytkowania, a pozostała część jest zniszczona. Elementami projektu są: przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia, ustawienie nowych ławek oraz koszy na śmieci, założenie trawnika oraz nowe nasadzenia.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 15/2; Id działki: 106106_9.0022.15/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 330000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L042 - Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy Felińskiego 7.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada: 1. Poradę lakarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia na konkretne, wskazane ze względu na stan zdrowia, zabiegi rehabilitacyjne 2. Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych Zabiegi dla pacjentów będą realizowane w poradni rehabilitacji przy ul. Felińskiego 7, gdzie (dzięki zakupionemu nowemu sprzętowi) jesteśmy w stanie przeprowadzić całą gamę zabiegów rehabilitacyjnych. Zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na tego typu usługi jest bardzo duże i nieprzerwanie rośnie. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym chcemy objąć opieką rehabilitacyjna każdego, dorosłego mieszkańca Łodzi, który będzie chciał skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 219000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L043 - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 175 UL. POMORSKA 27 W ŁODZI.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Przedmiotem realizacji jest remont zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi w celu poprawy dostępności w/w obiektów pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac: niwelacja progów, remont nawierzchni (podłóg), poszerzenie i wymiana drzwi, w tym wejściowych i ewakuacyjnych, montaż nagłośnienia i rzutnika, wykonanie wentylacji na sali gimnastycznej, zakup wyposażenia. Projekt wpisuje się w realizację zadań w obszarze Rewitalizacji – w bezpośrednim sąsiedztwie SP175 zaplanowano powstanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oddanie do użytku mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowanie projektu usprawni codzienne funkcjonowanie placówki oraz organizację imprez i uroczystości środowiskowych, realizację działań we współpracy z instytucjami wspierającymi integrację osób niepełnosprawnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 205/2; Id działki: 106105_9.0001.205/2
DODATKOWE LOKALIZACJE: nie dotyczy
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 505000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L044 - Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada: 1. Prace remontowe i inwestycyjne majace na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, 2. Doposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny, meble oraz w sprzęt do zajęć ruchowych dla seniorów. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów chce zapewnić możliwość spotkania się w gronie innych osób oraz aktywnego i prozdrowotnego spędzenia czasu wolnego.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 190000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L045 - O łazienki nasze dbamy, do Budżetu Obywatelskiego się zgłaszamy! - remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ulicy Jaracza 44/46.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Stworzenie nowoczesnych i wygodnych łazienek dla uczniów i dorosłych, w celu podwyższenia standardów higieny i stworzenia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki, pracy, opieki. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie dostosowany do wieku, płci oraz potrzeb użytkowników. Projekt dotyczy generalnego remontu trzech łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi– po jednej na każdej kondygnacji: na parterze, na pierwszym piętrze i na drugim piętrze w budynku szkoły. Wszystkie stare elementy w obecnych łazienkach zostaną usunięte. Remont obejmie ściany, podłogi, sufity, drzwi, instalację elektryczne, hydrauliczne i wentylacyjne oraz urządzenia i akcesoria sanitarne. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie dostosowany do wieku oraz potrzeb użytkowników. Od września 2021 do szkoły będzie uczęszczać 400 uczniów. Łazienki są dostępne dla uczniów szkoły w godzinach od 7.00- 20.00 Korzystają z nich uczniowie, nauczyciele, personel szkoły, rodzice i opiekunowie uczniów, zarówno podczas godzin lekcyjnych oraz świetlicowych jak i późniejszych dodatkowych (np. zajęcia taneczne, plastyczne, sportowe i muzyczne). W łazienkach przeprowadzana jest fluoryzacja zębów- uczniowie korzystają z nich w czasie realizacji programu profilaktycznego zapobiegania powstawania próchnicy. Ze szkolnych toalet korzystają nie tylko uczniowie, ale także grupy sportowe, które uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego w zajęciach zapasów przygotowujących zawodników do zawodów sportowych o zasięgu łódzkim, ogólnopolskim i europejskim. Z łazienek korzystają również dzieci w czasie organizowanych przez szkołę półkolonii otwartych w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE” i „ZIMA W MIEŚCIE” oraz harcerzy, którzy na terenie szkoły organizują zbiórki harcerskie. Podczas Drzwi Otwartych Szkoły z łazienek korzystają wszyscy, którzy zwiedzają szkołę i zapoznają się z jej bazą. Mieszkańcy odwiedzają szkołę i korzystają z toalet również podczas głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, czy referendach. Łazienki są również do dyspozycji uczestników pikników szkolnych, w których uczestniczą nie tylko uczniowie szkoły, ale również ich rodzice, opiekunowie, czyli mieszkańcy osiedla . W związku ze współpracą z okolicznymi przedszkolami i Radą Osiedla Śródmieście-Wschód łazienki udostępniane są przedszkolakom podczas spartakiady i członkom Rady Osidla podczas zebrań organizowanych na terenie szkoły. Łazienki w szkole nie były remontowane od ponad 25 lat. Są więc stare i bardzo zniszczone wskutek długoletniej eksploatacji. Dzieci i młodzież, korzystająca z tych miejsc, ma utrudniony dostęp do realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych. Kafelki odpadają odpadają prawie na całej powierzchni ścian. Skuwane sukcesywnie, by spadające nie zrobiły nikomu krzywdy, szpecą wygląd łazienek. Rury kanalizacyjne powinny zostać wymienione, w związku z niedrożnością kanalizacji i wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów. Umywalki są zniszczone, a niektóre obtłuczone. Armatura, mimo napraw, przecieka. Kabiny toaletowe zniszczone i wyglądają bardzo nieestetycznie. Stan łazienek w Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi pogarsza się nadal każdego dnia. Uczniowie nie lubią i nie chcą z nich korzystać, mimo że o łazienki bardzo rzetelnie dbają panie sprzątaczki i przeprowadza się w nich drobne naprawy w miarę możliwości finansowych szkoły. W związku z powyższym planujemy, w ramach niniejszego projektu, kompleksowe przekształcenie ich w nowoczesne, higieniczne łazienki dla "dużych" i "małych" z jednoczesnym rozszerzeniem liczby dostępnych urządzeń sanitarnych. Nowoczesne, estetyczne łazienki przyczynią się do podwyższenia dbałości wśród uczniów o higienę osobistą, częstsze mycie rąk, kulturalne korzystanie z toalet.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 450/2; Id działki: 106105_9.0001.450/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 252000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L046 - CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada: 1. Zajęcia aktywizujace i prozdrowotne dla seniorów, 2. Zajęcia edukacyjne Zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na tego typu działania jest duże i systematycznie rośnie. Dlatego tez wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym chcemy zorganizować dodatkowe zajęcia aktywizujace, prozdrowotne i edukacyjne dla seniorów, którzy będą chcieli skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko dla pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 99000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L047 - Remont chodnika od strony wschodniej - ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Limanowskiego.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Założeniem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych i estetyki otoczenia poprzez położenie nowego i poszerzenie chodnika po stronie wschodniej ul. Sierakowskiego od ulicy Srebrnej do ul. Bolesława Limanowskiego oraz zwężenie i uporządkowanie trawnika od strony posesji, wycięcie zagradzających swobodnie przejście samosiejek.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: B29-364/32 106102-9,0029,364/32
DODATKOWE LOKALIZACJE: Chodnik po stronie wschodniej ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Bolesława Limanowskiego ( nr posesji od 35 do 91).
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L048 - Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami (Kopcińskiego 29).
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Celem budowy windy w budynku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 29 zostanie najpierw opracowana dokumentacja techniczna dla zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku o szyb windowy (lokalizacja wg. naszych roboczych ustaleń; dla budowy szybu, przebudowy dachu nad budynkiem niskim oraz pomieszczeń przyległych w niezbędnym zakresie) obejmującej: - opracowanie ekspertyzy zabezpieczeń pożarowych pod kątem uzyskania uzgodnienia dokumentacji i ew. uzyskania odstępstwa od przepisów przeciw pożarowych - obawiam się, że bez takiego opracowania i być może odstępstwa nie uda nam się uzgodnić dokumentacji projektowej - uaktualnienia / poszerzenie / rozbudowania / opracowania orzeczenia o stanie technicznym budynku pod kątem planowanej inwestycji - wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej (dla potrzeb rzeczoznawcy ppoż. inwentaryzacja musi obejmować cały budynek) - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej - projekt budowlany z elementami wykonawczymi w zakresie: • architektury • konstrukcji (dokumentacja z elementami wykonawczymi) • instalacji wewnętrznej elektrycznej i odgromowej • informacji BIOZ - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Kosztorysów nakładczych z obmiarami - Kosztorysów inwestorskich - Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (bhp, higieniczno - sanitarne i ppoż.), przygotowania i złożenia wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na budowę. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji nastąpi wykonanie części budowlanej montażu wewnętrznego dźwigu hydraulicznego (windy) nazewnętrznej z niezbędnymi ekspertyzami oraz finalnie wykonanie części mechanicznej montażu kompletnego dźwigu (Q=630 kg) dostosowanego do osób niepełnosprawnych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 247/1; Id działki: 106105_9.0002.247/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 695000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L049 - Łódzka Pedagogika Podwórkowa.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Zadanie przewiduje pracę 4 streetworkerów, psychologa, koordynatora oraz szkolenia z zakresu pedagogiki ulicy. Działania dedykowane będą dzieciom i młodzieży zagrożonej zjawiskiem wykluczenia społecznego z obszaru Śródmieścia i Starego Polesia, spędzającej większość czasu na ulicy. Pedagodzy będą mieli za zadanie dotarcie do tych, którzy większość czasu spędzają bez opieki, odpowiednich wzorców i środków finansowych wspierających rozwój i konstruktywne organizowanie czasu. W ramach pracy przewiduje się wiele twórczych działań, które będą stanowiły element wzmacniania poczucia własnej wartości, kreatywności i nabywania nowych umiejętności. Pomysł autorstwa osób realizujących w poprzednich latach projekt „Wyciągamy dzieci z bramy”. Zakładane rezultaty: zmniejszenie liczby młodych ludzi, którzy spędzają swój wolny czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic; zmniejszenie przestępczości wśród nieletnich; efektywne przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym i demoralizującym wśród dzieci i młodzieży; diagnoza społeczności lokalnej; realizacja bieżących potrzeb dziecka i jego rodziny.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Śródmieście, Stare Polesie
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L050 - Kuźnicka Park - plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla uczniów i mieszkańców. Szkoła Podstawowa Nr 143 ul. Kuźnicka 12 93- 459 Łódź.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Główną ideą Kuźnicka Park jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz powstanie zewnętrznej siłowni dla młodzieży i dorosłych. Ponadto celem stworzenia nowoczesnego kompleksu jest poprawa bezpieczeństwa przebywających na placu zabaw uczniów i mieszkańców. Istniejący plac zabaw wymaga natychmiastowego usunięcia dotychczasowej nawierzchni zagrażającej bezpieczeństwu najmłodszych oraz demontażu uszkodzonych starych, renowacji zniszczonych sprzętów i instalacji nowych urządzeń. Powstanie parku nowoczesnych i atrakcyjnych urządzeń zachęci dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu, będzie alternatywą dla telefonów, tabletów i innych sprzętów IT. Plac zabaw i siłownia plenerowa mają charakter ogólnodostępny dla uczniów i mieszkańców osiedla w każdym wieku, w związku z tym jego modernizacja ma duże znaczenie dla całej społeczności lokalnej.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Ruda; Numer działki: 69/6; Id działki: 106103_9.0039.69/6
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 299800
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L051 - Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 149.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada prace modernizacyjno- konserwatorskie w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 149, ważnej przestrzeni dla dzieci do rozwoju, aktywności fizycznej oraz nauki, do występów podczas spotkań z rodzinami oraz pikników. Ogród i boisko muszą być miejscem przede wszystkim bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym. Dobrze utrzymany może stać się miejscem spotkań i wzmacniania więzi lokalnej społeczności, podczas pikników i drzwi otwartych organizowanych przez przedszkole. Projekt zakłada: 1. Modernizację dwóch tarasów służących do zabaw ruchowych, plastycznych oraz występów dzieci. Nowe tarasy posłużą za miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas pikników, dni otwartych, cyklicznych spotkań dzieci i ich rodzin. 2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich istniejącego placu zabaw, wymianę starego podłoża pod drabinkami na nową, bezpieczną nawierzchnię (zakup darni ). 3. Modernizację boiska wchodzącego w skład przedszkolnego ogrodu, na którym dzieci rozgrywają gry zespołowe, będące niezmiernie ważnym elementem w ich rozwoju.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 43/9; Id działki: 106102_9.0049.43/9
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 152580
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L052 - 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w hospicjum stacjonarnym dla dzieci.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Zdrowie i pomoc społeczna
OPIS PROJEKTU: Hospicjum stacjonarne dla dzieci nazywane jest Pałacem. Mieszkają w nim Księżniczki i Książęta – nieuleczalnie chore dzieci, które właśnie tu znalazły dom. Rocznie hospicjum ma 20-30 podopiecznych. Niektóre zostają na dłużej, a inne tylko na chwilę stają się mieszkańcami Pałacu i Łodzi. Okres nie ma tu jednak znaczenia, bo każda chwila ich życia jest na wagę złota. To jedyne miejsce w Łodzi, będące domem dla śmiertelnie chorych dzieci, które z bardzo ważnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Przygotowano dla nich piękne komnaty z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochanych opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, całują bose stópki, czytają bajki. Zastępują rodziców. Zadaniem opiekunów jest wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, wykąpane, ubrane w ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na spacery, czasem nawet na wycieczki, opowiadają wesołe historie, śpiewają kołysanki, gdy trudno zasnąć. Opiekunowie potrafią obsłużyć prosty sprzęt medyczny i wspierać rehabilitację maluchów. Są bardzo uważni na wszelkie oznaki pogarszania się stanu zdrowia i potrafią na nie odpowiednio zareagować. Obecność opiekunów odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem. Nie jest jedynie pacjentem. Takiej cudownej opieki nie może im zabraknąć! Dlatego w ramach zadania należy zapewnić dyżur minimum jednej osoby przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizator zostanie wybrany w konkursie ofert.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 106103_9.0017.23/3
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 223000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L053 - "Letnia Scena - Spotkania za Sztuką na Patio" w Centrum Twórczości Lutnia.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Stworzenie miejsca dla mieszkańców Łodzi, gdzie można usiąść przy stoliku pod parasolem lub na leżaku i w miłej atmosferze uczestniczyć w kameralnych imprezach artystycznych t.j.: koncerty, spotkania literackie i teatralne oraz inne wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Połączenie relaksu na świeżym powietrzu i obcowania ze sztuką jako ciekawa forma wspólnie spędzonego czasu. Miejsce to będzie również dostępne dla mieszkańców Łodzi jako strefa zieleni do spędzenia wolnego czasu np: przy książce, prasie lub grach planszowych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 48/171; Id działki: 106102_9.0043.48/171
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L054 - Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Plac Wolności 4–siedziba główna, wraz z siecią filii. Adresy zamieszczono w pkt. Dodatkowe lokalizacje.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zadanie polegać będzie na bezpłatnym dostępie do e-booków dla wszystkich mieszkańców Łodzi zrealizowane poprzez zakup rocznego abonamentu do platformy internetowej, dostępnego we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, oferującego zasób ponad 63 000 książek – e-booków. Dzięki dostępowi do książek elektronicznych możemy czytać bezpiecznie bez wychodzenia z domu, co jest bardzo ważne w stanie pandemii, a i w zwykłym czasie wygodne i coraz bardziej powszechne. Coraz więcej osób korzysta z tej usługi.W ofercie znajdują się bestsellery, nowości, najlepsi autorzy z najlepszych wydawnictw a jeden tytuł może czytać dowolna liczba osób w tym samym czasie. Katalog nowości jest stale uzupełniany, a łatwy sposób korzystania z zasobu platformy zachęca do czytania w każdym miejscu. Dostęp do usługi uzyskać można wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. Czytamy bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem nawet na dwóch urządzeniach jednego użytkownika. Mieszkańcy miasta chcieliby mieć bezpłatny dostęp do książek w formie cyfrowej. Koszt indywidualnego zakupu dostępu do tego rodzaju zbiorów jest wysoki, to około 480 zł w skali roku od osoby. Natomiast platforma poprzez ofertę skierowaną do bibliotek w formie rocznego abonamentu umożliwia dostęp do bazy ponad 63 000 e-booków dla nieograniczonej liczby czytelników. Jest to jedyna taka oferta na polskim rynku. Aby spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców, opierając się na doświadczeniu z lat ubiegłych, na cały rok potrzebny jest najbogatszy pakiet umożliwiający przeczytanie 10 000 000 - 12 000 000 stron. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom miasta czytanie najnowszej literatury bez ograniczeń, w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. Dlatego też wnioskujemy aby głosami mieszkańców miasta umożliwić zakup abonamentu Bibliotece Miejskiej w Łodzi, która zawiaduje siecią Filii obejmującą swym zasięgiem całe miasto. Jest to instytucja najbardziej kompetentna do realizacji tego zadania, na co dzień udostępniająca literaturę na różnych nośnikach nie tylko w tradycyjnej, papierowej formie, ale także cyfrowej. Biblioteka dostosowując swoją ofertę do potrzeb użytkowników, uruchomi bezpłatną usługę zgodnie z ich oczekiwaniami opierając się na doświadczeniu w dystrybuowaniu kodów dostępu z wcześniejszych lat. Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Łodzi, w każdej grupie wiekowej, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Pobierając w dowolnej, najbliższej miejscu zamieszkania filii BMwŁ, bezpłatny kod dostępu, mieszkańcy Łodzi będą mogli czytać tysiące tytułów ebooków udostępnionych na platformie: literaturę popularną, bestselery, nowości, kryminały, fantastykę i SF, powieści obyczajowe i romanse, oraz starsze tytuły – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal. Usługa dla mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt zadania to 200 000,00zł.
DODATKOWE LOKALIZACJE: Plac Wolności 4 – siedziba główna oraz sieć filii: Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6, Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71a, Filia nr 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7, Filia nr 6, ul. Marynarska 9, Filia nr 7, ul. Aleksandrowska 12, Filia nr 8, ul. H. Radlińskiej 2, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2, Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79, Filia nr 11, ul. Radka 8, Filia nr 12, ul. Zachodnia 12, Filia nr 13, ul. Rojna 39, Filia nr 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Filia nr 15, ul. Boya-Żeleńskiego 15, Filia nr 16, ul. Motylowa 13, Filia nr 17, ul. Mackiewicza 35, Filia nr 18, ul. Wodnika 7, Filia nr 19, ul. Żubardzka 3, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194, Filia nr 21, ul. Długosza 21/23, Filia nr 22, ul. Tomaszewicza 2, Filia nr 23, ul. Perla 9, Filia nr 25, ul. Wileńska 59/63, Filia nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4, Filia nr 27, ul. Ks.J. Popiełuszki 17, Filia nr 28, ul. Zielona 77, Filia nr 29, ul. Więckowskiego 32, Filia nr 30, ul. Rajdowa 8, Filia nr 31, ul. Garnizonowa 38, Filia nr 32, ul. Gdańska 8, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4, Filia nr 35, ul. Wróblewskiego 67, Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67, Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905r. 84, Filia nr 39, ul. Pomorska 96a, Filia nr 40, ul. Wschodnia 42, Filia nr 41, ul. Narutowicza 91a, Filia nr 42, ul. Lumumby 12, Filia nr 47, ul. Brzeźna 10, Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21, Filia r 53, ul. Jurczyńskiego 30a, Filia nr 54, ul. Szaniawskiego 5a, Filia nr 55, ul. Wilcza 7, Filia nr 56, ul. Sacharowa 63, Filia nr 57, ul. Bartoka 27, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50, Filia nr 59, ul. Skalna 2, Filia nr 61, ul. Tatrzańska 63, Filia nr 63, ul. Tuwima 46, Filia nr 64, ul. Zaolziańska 49, Filia nr 65, ul. Przybyszewskiego 46/48, Filia nr 66, ul. Natalii 4, Filia nr 69, ul. Bednarska 24, Filia nr 70, ul. Łączna 29/31, Filia nr 71, ul. Cieszkowskiego 11a, Filia nr 72, ul. Kadłubka 40, Filia nr 73, ul. Piękna 35/39, Filia nr 74, ul. Dąbrowskiego 91, Filia nr 75, ul. Podhalańska 1, Filia nr 76, ul. Lenartowicza 16, Filia nr 78, ul Tatrzańska 124, Filia nr 79, ul. Rudzka 7.)
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L055 - Modernizacja chodnika i podjazdu dla wózków inwalidzkich, prowadzących do wejścia głównego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kusocińskiego 116.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Modernizacja istniejącego chodnika, podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz placyku przed wejściem głównym do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, z możliwością zamontowania stojaków na rowery i ławeczek parkowych dla uczniów. Stary chodnik pamiętający oddanie szkoły do użytku został dodatkowo zniszczony w trakcie prac termomodernizacyjnych. Stanowi to duże utrudnienie w dotarciu do szkoły po rozlewiskach wody i nierównościach zniszczonych płyt chodnikowych dla uczniów, a w szczególności dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich z klas integracyjnych które prowadzi XXXIII LO w Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: P22-73
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 122960
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L056 - LATO W MIEŚCIE - AKTYWNIE I Z POMYSŁEM - Międzypokoleniowe Działania Edukacyjno - Animacyjne; Bałucki Ośrodek Kultury - Centrum Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej".
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: LATO W MIEŚCIE - AKTYWNIE I Z POMYSŁEM - Międzypokoleniowe Działania Edukacyjno -Animacyjne jest projektem międzypokoleniowym, skierowanym do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. W projekcie planujemy realizację działań ruchowych, tanecznych, poznawczych, zajęć kreatywnych i warsztatów artystycznych. Większość działań przewidziano jako realizacje w plenerze. Wspólne działania sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji międzyludzkich, budują i wzmacniają więzi społeczne.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 280/49; Id działki: 106102_9.0029.280/49
ANALIZA FORMALNA: NIEPOPRAWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L057 - Nauka i zabawa - zagospodarowanie terenu przed szkołą, montaż gier podwórkowych.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Edukacja dzieci i młodzież
OPIS PROJEKTU: Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej na kostce brukowej na terenie szkoły pozwoli mieszkańcom na korzystanie nie tylko z placu zabaw, ale również z innych atrakcji. Materiał, z którego wykonane są gry, cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i są antypoślizgowe, co zapewni ich bezpieczne użytkowanie. Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z gier nie tylko podczas godzin otwarcia szkoły, ale również po jej zamknięciu i w dni wolne od pracy, gdyż teren szkoły jest otwarty całą dobę. Umożliwi to integrację społeczności lokalnej i pozwoli dzieciom do powrotu do relacji towarzyskich i zabaw z rówieśnikami.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: G8-385/1
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 26283
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L058 - Boisko wielofunkcyjne na terenie ZSEiU w Łodzi ul. Astronautów 19.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Boisko wielofunkcyjne wykonane z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 22m. W skład boiska wchodzą: dwa boiska 22 x 13 m do koszykówki z regulowaną wysokością koszy, boisko do siatkówki z demontowanymi regulowanymi słupkami umożliwiającymi wykorzystanie boiska do gry w tenisa ziemnego, boisko 40 x 20 do piłki ręcznej z dwoma bramkami, piłkochwyty o wysokości 4m, odwodnienie liniowe. Wyposażenie dodatkowe: trybuny, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, monitoring wizyjny.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 97
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 1552000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L059 - Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 4 (teren całej Łodzi).
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zadanie wprowadzenia w 2022 roku strategii ochrony kotów miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad nimi. Zadanie składa się z elementów: - zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 1 500 sztuk element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu sterylizacji kotek wolno żyjących wraz z min. 4 dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze względów medycznych) w jednej z lecznic na terenie Łodzi, podaniem antybiotyków o długotrwałym działaniu, użyciu szwów rozpuszczalnych, ocenie stanu zdrowia kota przed zabiegiem (w tym dokonaniu drobnych zabiegów leczniczych) i po nim oraz podaniu obligatoryjnie środka na odpchlenie oraz odrobaczywienie. Lecznice muszą posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po zabiegu. W ramach umowy rozłożenie zabiegów w lecznicach, tak aby był stały dostęp do zabiegów we wszystkich lecznicach jednocześnie. W ramach możliwości wprowadzenie w ofercie dodatkowych punktów za rekomendacje od organizacji oraz za ilość punktów przyjmowania kotów na operację.  - zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 750 sztuk element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu kastracji kocura wolno żyjącego wraz z min. 2 dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze względów medycznych) w jednej z na terenie Łodzi, podaniem antybiotyków o długotrwałym działaniu, użyciu szwów rozpuszczalnych, ocenie stanu zdrowia kota przed zabiegiem (w tym dokonaniu drobnych zabiegów leczniczych)  i po nim oraz podaniu obligatoryjnie środka na odpchlenie oraz odrobaczywienie. W ramach umowy rozłożenie zabiegów w lecznicach, tak aby był stały dostęp do zabiegów we wszystkich lecznicach jednocześnie. Lecznice muszą posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po zabiegu. W ramach możliwości wprowadzenie w ofercie dodatkowych punktów za rekomendacje od organizacji oraz za ilość punktów przyjmowania kotów na operację. - leczenie kotów wolno żyjących bez hospitalizacji (pierwsza pomoc) - 510 sztuk element zakłada przeprowadzenie leczenia kota wolno bytującego bez hospitalizacji w lecznicy, posiadającego uszkodzenia mechaniczne ciała (rany szarpane, rany cięte, rany tłuczone, rany kłute, rany miażdżone, złamania, oparzenia, rany postrzałowe - postrzelenia, rany kąsane - pogryzienia, stłuczenia, odmrożenia, otarcia i zadrapania) lub/i chorego na koci katar oraz w miarę możliwości podanie preparatu na odrobaczywienie, odpchlenie i odkleszczenie. Zadanie zakłada: 1) 250 x leczenie kociego kataru (wizyta, antybiotyk, kontrola) plus odrobaczenie, odpchlenie, odkleszczenie, zgodnie z zaleceniem weterynarza (240 sztuk x 150 zł); 2) 200 x leczenie uszkodzeń mechanicznych (wizyta, rtg, opatrzenie ran (w tym szycie), antybiotyk lub/i lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, kontrola) plus odrobaczenie, odpchlenie, odkleszczenie, zgodnie z zaleceniem weterynarza (200 sztuk x 250 zł); 3) 50 x eutanazja z utylizacją zwłok (w przypadkach stanu nie rokującego wyzdrowienia) (50 sztuk x 80 zł). - karma sucha dla kotów wolno żyjących element zakłada zakup 4 125 kilogramów suchej karmy z przeznaczeniem dla kotów wolno żyjących. Karma będzie wydawana opiekunom kotów wolno żyjącym na dwa sposoby: - po 1 kilogramie karmy za każdą sterylizacje lub kastracje. Opiekun za każdego kota dostarczonego na zabieg sterylizacji lub kastracji w roku 2021 otrzyma 1 kilogram karmy suchej. Talon na karmę opiekun otrzyma z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łodzi na podstawie rozliczenia zabiegów w danej lecznicy, która ma podpisaną umowę z UMŁ (założenie 2 250 kilogramów), po minimalnie miesięcznym okresie lub maksymalnie po kwartale. - jednorazowa pomoc dla opiekunów kotów wolno żyjących w formie 6 kilogramów karmy w okresie wiosennym. Wydawana karma będzie miała parametry jakościowe zbieżne z karmą wydawaną na zimę. W miarę możliwości wydawana będzie w oryginalnie zapakowanych opakowaniach. Zadanie będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi, w szczególności dla społecznych opiekunów kotów miejskich. Zadanie będzie dostępne w lecznicach, z którymi UMŁ podpisze umowę na wykonanie składowych elementów zadania. Zgodnie z tym miejsca, dni i godziny korzystania z usług, uzależnione będą od wybranych lecznic. Sposób, czas i miejsce odbioru karmy suchej ustali UMŁ. Wszystkie elementy składowe zadania są nieodpłatne dla mieszkańców Łodzi. UZASADNIENIE: Zgodnie z definicją „zwierząt wolno żyjących”, obowiązującą zgodnie z art. 4 ust. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), koty przebywające w ekosystemie miejskim, przystosowane lub/i urodzone w warunkach niezależnych od człowieka pozostają zwierzętami dzikimi, które w myśl art. 21 w/w ustawy stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność na terenach miejskich w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Wyłapywanie kotów, płoszenie, krzywdzenie, zakazy karmienia oraz wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania są zabronione i są kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt). W art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt wymiar kary pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami wynosi do lat trzech, a kary finansowej do kwoty 100 tys. złotych. Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi. !Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących Wprowadzenie zadania w 2022 roku pozwoli utrzymać ciągłość prowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących przez cały rok, dzięki czemu będziemy mieli realny wpływ na ograniczenie w sposób humanitarny ich populacji oraz jednocześnie zmniejszy się napływ kociąt do schroniska dla zwierząt. Koty płodne są cały rok (szczególnie w przypadku „łagodnych” zim, które w ostatnich latach mamy), kocia ciąża trwa 2 miesiące, przerwa w akcji sterylizacji oznacza, że w tym okresie urodzą się nowe koty i w miejsce jednej kotki, której nie można z braku pieniędzy wysterylizować w bieżącym roku, w kwietniu / maju następnego roku trzeba będzie wysterylizować wspomnianą kotkę oraz jej miot (minimum jeden). Część z nowo urodzonych kociaków umrze w cierpieniu na choroby, z głodu lub zimna, część zginie pod kołami samochodów lub zagryziona przez psy lub dzikie zwierzęta. Te co przeżyją trafią do miejskiego schroniska lub będą po pól roku zdolne do rozrodu, co oznacza, że będą potrzebowały zabiegu sterylizacji lub kastracji, w przeciwnym razie dalej będą się rozmnażać. W roku 2020 zabiegi sterylizacji i kastracji kotów nie były wykonywane, program nie był realizowany a w 2021 ruszył dopiero w maju, co oznacza ogromy wzrost populacji kotów miejskich (z których część trafi do schroniska, obciążając budżet) i zaprzepaszczenie starań z lat ubiegłych. Jedyny ratunek dla tej sytuacji to opisywane zadanie jako kontynuacja zadania z lat 2018-2021, które pozwoli przeprowadzić skutecznie akcję sterylizacji i kastracji w 2022 roku. Ponad powyższe dzięki zadaniu rozłożenie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących będzie bardziej równomierne a nie jak w obecnym stanie osoby wyłapujące koty śpieszą się i łapią „masowo” aby zdążyć przed wyczerpaniem funduszy, co powoduje duże obłożenie lecznic, które te zabiegi wykonują oraz wręcz kolejki i zapisy na zabiegi. ! Leczenie kotów wolno żyjących Wprowadzenie leczenia (pierwszej pomocy) kota wolno bytującego, posiadającego uszkodzenia mechaniczne ciała (rany szarpane, rany cięte, rany tłuczone, rany kłute, rany miażdżone, złamania, oparzenia, rany postrzałowe - postrzelenia, rany kąsane - pogryzienia, stłuczenia, odmrożenia, otarcia i zadrapania) lub/i chorego na koci katar oraz w miarę możliwości odrobaczywienie, odpchlenie i odkleszczenie, stanowi ważny element opieki nad kotami miejskimi. Koty wolno bytujące narażone są każdego dnia na niebezpieczeństwa życia na wolności w miejskiej przestrzeni oraz na choroby zakaźne. Większość z nich jest zupełnie zdziczała, ale w sytuacji zagrażającej życiu kot może zostać wyleczony, unikając śmierci w męczarniach i cierpieniu. Zadanie to pomoże społecznym opiekunom w codziennej, wolontarystycznej pracy na rzecz miejskich kotów, odciążając ich chociaż w części finansowo, co wielokrotnie stanowi znaczną barierę w pomocy zwierzakom, ale także zmniejszy ryzyko cierpienia zwierząt, rozpowszechnienia się chorób oraz pomoże budować zdrową i piękną populację kotów miejskich. !Karma sucha dla kotów wolno żyjących W chwili obecnej opiekunowie kotów wolno żyjących mogą liczyć na pomoc w postaci 6 kilogramów suchej karmy w okresie zimowym, jest to kropla w morzu potrzeb. Chcemy rozszerzyć tą pomoc o wydawanie suchej karmy dla kotów wolno żyjących w okresie wiosennym oraz jako „bonus” do sterylizacji i kastracji. Zadanie to pomoże społecznym opiekunom w codziennej pracy na rzecz miejskich kotów oraz zmotywuje do sterylizacji i kastracji.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: nie dotyczy
DODATKOWE LOKALIZACJE: nie dotyczy
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 604250
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
L060 - Podjazd dla osób niepełnosprawnych do Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
OSIEDLE: PONADOSIEDLOWE
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zbudowanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób prowadzących wózki dziecięce.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki; Numer działki: 1458
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 180000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt