Bałuty

BO 2021/2022 Bałuty

B001BD - BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA!
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Doły ( 794 000 zł )
OSIEDLE: Bałuty Doły
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada zakupienie dla Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi w ciągu roku 2022 nowości książkowych wydanych tradycyjnie oraz audiobooków. Dla bibliotek osiedlowych niezmiernie ważne są nowe książki, które winny być dostępne w większej ilości. Bibliotece zależy na nowościach dla Czytelników dorosłych, ale ogromnie istotne są książeczki dla najmłodszych. Dla dzieci, które dopiero zaczynają swoje spotkania z książką. A takich Czytelników pojawia się w bibliotece coraz więcej. Bardzo ważna jest także większa ilość lektur szkolnych, ponieważ w kanonie lekturowym wciąż pojawiają się nowe tytuły. Są to książki współczesnych pisarzy, które najczęściej funkcjonują w bibliotekach tylko w jednym egzemplarzu. Równie ważne są audiobooki chętnie słuchane przez seniorów. Coraz częściej również po lektury w formie książek mówionych sięgają uczniowie.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 88/2; Id działki: 106102_9.0048.88/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B002BZ - UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA OSIEDLU BAŁUTY ZACHODNIE II ETAP
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Zachodnie ( 471 000 zł )
OSIEDLE: Bałuty Zachodnie
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Kontynuacja utwardzenia odcinków dróg gruntowych o łącznej długości 366 metrów na ulicach: - ul. Czerwonych Maków :od łącznika do końca w kierunku północnym - a za pozostałą kwotę z wniosku - ul. Normandzka: od łącznika do końca ulicy w kierunku północnym. Szerokość 4-5 m zgodnie z szerokością pasa drogowego. W przypadku położenia płyt na szerokości 5m należy zrealizować w pierwszej kolejności ul. Czerwonych Maków a za resztę kwoty ul. Normandzką w kierunku północnym. od łącznika pomiędzy ulicami Białych Róż a Normandzką Prace polegające na wykorytowaniu drogi i ułożeniu płyt ażurowych typu jumbo. Szerokość pasa drogowego 5 metrów. W pierwszej kolejności należy wykonać prace na ulicy Czerwonych Maków. zadanie należy zrealizować do kwoty 439 200 zł
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: B39-49/26; B39-47/50; B39-49/7
DODATKOWE LOKALIZACJE: Ze względu na koszty zmniejszony został zakres zadania na utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu yomb na ul. Czerwonych Maków na odcinku łącznik -do końca ulicy w kierunku północnym oraz na ul. Normandzkiej: od łącznika do końca ulicy w kierunku północnym, szerokość utwardzenia 4,00 m. Zgodnie z mailem Wnioskodawcy do kwoty 439 200 zł
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 439200
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B003TW - Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zakup 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin oraz 200 treegatorów (worek do kropelkowego podlewania drzew) i szczepionek mikoryzowych dla 50 drzew (iniekcja doglebowa szczepionką mikoryzową). Serwis podlewania drzew. Projekt ma być zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Wybór gatunków i odmian drzew, krzewów i bylin, miejsce ich posadzenia - będzie ustalony z projektodawcą przez pracownika ZZM. Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem w większości dużych miast na świecie. W Polsce smog jest w ostatnim czasie słusznie mocno nagłaśniany. Problem ten nie powstał jednak wczoraj, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w sieciach energetycznych, infrastrukturalnych, budowlanych i trenów zieleni. Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ na to ma nie tylko ogrzewanie mieszkań, ale również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza. Drzewa i krzewy usuwają nadmiar szkodliwych gazów z powietrza głównie poprzez ich absorbcję aparatami szparkowymi. W procesie fotosyntezy przez szparki pobierany jest przede wszystkim CO2, ale do liści dostają się również inne gazy jak SO2, CO, NO2, O3, które w przestrzeniach międzykomórkowych liścia łączą się z wodą tworząc kwasy i inne związki chemiczne. Według licznych badań prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych zieleń parkowa o powierzchni 1 ha pochłania średnio do 8 kg CO2 w ciągu godziny. Sto dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłów zawieszanych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Wybór gatunków i odmian drzew, krzewów i bylin, miejsce ich posadzenia - będzie ustalony z projektodawcą przez pracownika ZZM.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 196000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B004RA - Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7.
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Radogoszcz ( 704 000 zł )
OSIEDLE: Radogoszcz
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Do Biblioteki przy Wodnika 7 zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Wzbogacą i uaktualnią one księgozbiór od przedszkolaka do seniora, a tym samym przyczynią się do promocji czytelnictwa na naszym osiedlu i w mieście Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 217/6; Id działki: 106102_9.0009.217/6
DODATKOWE LOKALIZACJE: Biblioteka Miejska w Łodzi Filii nr 18 znajduje się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B005BC - "Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele" - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum ( 834 000 zł )
OSIEDLE: Bałuty Centrum
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Filia nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi „Rozgrywka” ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Jest to Biblioteka po generalnym remoncie. Filia została ponownie uruchomiona dla czytelników we wrześniu 2019 roku. Wraz z nową przestrzenią została wprowadzona nowa, jakość obsługi czytelników. Głównym założeniem Biblioteki jest spełnienie idei” trzeciego miejsca”, w którym użytkownik może spędzić czas w kontakcie z kulturą i sztuką oraz realizując swoje pasje i rozwijać swój światopogląd. Wraz z początkiem funkcjonowania naszej Biblioteki za cel postawiliśmy sobie gromadzenie bieżących nowości wydawniczych, wśród, których są również komiksy, cieszą się one dużą popularnością wśród naszych czytelników. Możliwość zakupu książek i komiksów będzie wyjściem na przeciw ich oczekiwaniom.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B006BC - CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118C
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum ( 834 000 zł )
OSIEDLE: Bałuty Centrum
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych (audiobooków). Oczekujemy dostępu do nowości wydawniczych, których brak odczuwalny jest w bibliotece. Uzyskana dotacja uatrakcyjniłaby zbiory biblioteki i przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla i miasta Łodzi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 149/47; Id działki: 106102_9.0049.149/47
DODATKOWE LOKALIZACJE: ul. Łagiewnicka 118 C, 91-471 Łódź
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B007RA - "(Czy)tanie jest czytanie?"-zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 BMwŁ, ul. Motylowa 13
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Radogoszcz ( 704 000 zł )
OSIEDLE: Radogoszcz
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zakup książek, audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Dzięki zakupowi wzbogacona i rozszerzona zostanie oferta biblioteki, która wpłynie na atrakcyjność placówki i da możliwość skorzystania z niej mieszkańcom Łodzi.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B008TW - Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans”
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 pokazy w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz) w stworzonym na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów Kinie letnim dla Teofilowa „TEO_Seans”, które zostanie zlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na stronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) i dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny. Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. Letnie kino to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 33/51
DODATKOWE LOKALIZACJE: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: B44-108/10 - teren przy ulicy Żubardzkiej/Inowrocławskiej
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B009TW - Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Trampoliny są lubiane przez dzieci, nadają się też dla dorosłych. Trampoliny ziemne są bezpieczne, można z nich korzystać przez cały rok i przy każdej niemal pogodzie. Powinny być dość duże, aby zapewnić lepsze odbicie. Miejskie trampoliny są bardzo fajnym urozmaiceniem placów zabaw. Są przeznaczone zarówno dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Przez to, że są wkopane w ziemie i otoczone miękką powierzchnią, są w pełni bezpieczne. Tego typu pomysł bardzo dobrze sprawdził się w innych Polskich miastach i obecnie cieszą się wielką popularnością.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: B44-108/8, B44-108/10, B44-101/8
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 73000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B010TW - ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - edycja IV
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Zadanie zakłada zorganizowanie już po raz czwarty cyklu plenerowych projekcji filmowych na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, które mogą być częścią ogólnołódzkiej serii pokazów kina letniego. Seanse będą odbywać się raz w tygodniu (preferowany weekend) w miesiącach letnich, podczas trwania wakacji szkolnych. Sugerowaną lokalizacją jest parking przy pływalni "Wodny Raj". Każdy seans prowadzony będzie przez osobę, która będzie odpowiedzialna za animację publiczności. Przed każdym seansem prezentowane będą etiudy i prace wideo. Przewidziane są konkursy dla publiczności. Zostaną wydrukowane i rozdystrybuowane materiały promocyjne.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 33/51
DODATKOWE LOKALIZACJE: Parking pływalni "Wodny Raj"
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B011TW - ODNOWA TEOFILOWA: Tablica informacji pasażerskiej - Aleksandrowska/Bielicowa
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada: zakup tablicy, montaż we wskazanej lokalizacji, okablowanie oraz podłączenie do systemu, obróbka brukarska pozostałości po montażu, włączenie i aktualizacja systemu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 197; Id działki: 106102_9.0032.197
DODATKOWE LOKALIZACJE: Przystanek tramwajowy Aleksandrowska/Bielicowa w stronę centrum.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B012TW - ODNOWA TEOFILOWA: Rewaloryzacja parku Piastowskiego - część II
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada kontynuację wcześniejszych zmian, jakie zaszły w Parku Piastowskim w części pierwszej. W tym kroku planowane jest połączenie alejkami z ulicą Baczyńskiego, na tyłach kościoła przy ul. Wici. Oprócz nowej nawierzchni ciągów pieszych planowane jest uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych roślin, postawienie stojaków rowerowych, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto w centralnej części obszaru opracowania, na działce nr B40 - 39/15, planowane jest utworzenie skweru, nawiązującego do historii twórczości muzycznej artystów zamieszkujących osiedle Teofilów. Miejsce ma być upamiętnieniem oraz hołdem złożonym artystom muzycznym z osiedla (przykład z Łodzi: Skwer Latających Babć z Plusem). W jego miejscu zostanie wmontowana tablica informująca o jego nazwie oraz historii.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 40/3; Id działki: 106102_9.0040.40/3
DODATKOWE LOKALIZACJE: Działki B40 - 39/14, 39/15, 37/9, 40/3, 38/1, 36, 34/20, 34/8
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 459000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B013TW - ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe.
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych powierzchni trawiastych jest kompromisem między przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych minimum 60 miejsc postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; numery działek: 41/5, 41/9, 41/10, 41/1, 41/14, 41/6 w obr. B-43
DODATKOWE LOKALIZACJE: Osiedle Teofilów – Wielkopolska, pas drogowy po obu stronach ul. Łanowej na odcinku od ul. Plantowej do ul. Traktorowej, własność miasta.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B014RA - Nowe drzewa na Sikorskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Radogoszcz ( 704 000 zł )
OSIEDLE: Radogoszcz
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zasadzenie 35 drzew w pasie rozdzielającym jezdnie na Sikorskiego między Nastrojową a Świtezianki - lipy/dęby/klony/buki - rozłożyste odmiany, a nie kolumnowe.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 211/43; Id działki: 106102_9.0009.211/43
DODATKOWE LOKALIZACJE: Sikorskiego między Nastrojową a Świtezianki
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 105000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B015BD - Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Zagajnikowej
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Doły ( 794 000 zł )
OSIEDLE: Bałuty Doły
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Posadzenie dużych 6 drzew (odmiany niekolumnowe, rozłożyste) w równych odstępach na szerokim pasie rozdzielającym na odcinku między Radlińskiej a Inflancką - w pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a także pomiędzy zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów docelowo formowanych jako żywopłot. Gatunki: tawuła/krzewuszka/forsycja/róże Żywopłot formowany do wysokości około 1m
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 722/21; Id działki: 106102_9.0023.722/21
DODATKOWE LOKALIZACJE: Ulice Zagajnikowa i Sporna - odcinek od ulicy Inflanckiej do ulicy Brackiej - pas rozdzielający dwie jezdnie.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 138000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B016RA - Książki górą! - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. 11 Listopada 79
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Radogoszcz ( 704 000 zł )
OSIEDLE: Radogoszcz
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Realizacja projektu wzbogaci księgozbiór placówki, a tym samym zwiększy jej atrakcyjność i przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na terenie osiedla i miasta.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 3/44; Id działki: 106102_9.0004.3/44
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B017TW - Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie (Filia nr 19 BMwŁ ul. Żubardzka 3)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
OSIEDLE: Teofilów-Wielkopolska
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada regularny zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, aby poszerzyć dostęp do nowości dla użytkowników biblioteki i tworzyć atrakcyjny księgozbiór filii. Oferta biblioteki jest skierowana do wszystkich mieszkańców naszego Osiedla oraz miasta. Dostęp do biblioteki jest bezpłatny.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 94/114; Id działki: 106102_9.0044.94/114
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B018JM - Przejście dla pieszych przez ulicę Warszawską przy ulicy Astrów i Powojowej
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi ( 514 000 zł )
OSIEDLE: Julianów-Marysin-Rogi
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej w pobliżu ulicy Astrów i Powojowej. Obecnie bardzo wiele osób przechodzi przez ulicę Warszawską w sposób niedozwolony kierując do komunikacji miejskiej, sklepów zlokalizowanych w pobliżu ulicy Inflanckiej czy zaprowadzając dzieci do pobliskiego przedszkola. Utworzenie przejścia dla pieszych we wskazanej lokalizacji poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i przyczyniłoby się do spowolnienia ruchu samochodowego w tym miejscu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 1/14; Id działki: 106102_9.0023.1/14
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1/14 obręb B-24 (ulica Warszawska w pobliżu ulicy Astrów i Powojowej)
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 42000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B019JM - Atrakcyjna okolica – skwer przy Przedszkolu Miejskim nr 47
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi ( 514 000 zł )
OSIEDLE: Julianów-Marysin-Rogi
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na zagospodarowaniu terenu wzdłuż ulicy Warszawskiej (pomiędzy ulicami Deczyńskiego i Powojową w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 47 w Łodzi) na skwer z nasadzeniami (drzewa, krzewy kwitnące, rośliny cebulowe), ławkami, koszami na śmieci, stojakami rowerowymi w kształcie odwróconej litery U oraz punktem napraw rowerów. Projekt ten uatrakcyjni osiedle oraz przyda się rowerzystom, którzy w sezonie wiosno-lato-jesień intensywnie wykorzystują pobliskie tereny do wycieczek rowerowych.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 1/14; Id działki: 106102_9.0023.1/14
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1/14 obręb B-24 ; obszar wzdłuż ulicy Warszawskiej pomiędzy ulicami Deczyńskiego i Powojową w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 47 w Łodzi
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
B020JM - Łąka kwietna i domki dla ptaków na “Stawach Wasiaka”
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi ( 514 000 zł )
OSIEDLE: Julianów-Marysin-Rogi
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada założenie na łąki kwietnej na fragmencie terenu rekreacyjnego „Stawy Wasiaka”, który stanowi ostoję dla owadów, ptaków i małych zwierząt. Łąka z pewnością uatrakcyjni pod względem krajobrazowym ten obszar. W ramach projektu zostaną zakupione również budki lęgowe dla ptaków, w tym dla jerzyków – jednych z najważniejszych ptaków dla mieszkańców miast, a teren zostanie doposażony w brakujące kosze na „psie sprawy” oraz na śmieci.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Numer działki: 439/29; Id działki: 106102_9.0024.439/29
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 27000
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt