Śródmieście

BO 2021/2022 Śródmieście

S089KA - Remont chodnika na ul. Wigury na odcinkuod posesji nr 8 do posesji nr 12
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Po przemyśleniu proponowanej zmiany w ramach projektu zostanie zrealizowane: Wymiana nawierzchni chodnika po północnej stronie ulicy Wigury pomiędzy posesjami 8 i 12 (tj. przed Szkołą Podstawową nr 14; działki 42/14, 42/15 oraz 42/16); Powiększenie zieleńców wokół istniejących drzew poprzez ich wydłużenie w osi wschód-zachód (bez zawężania chodnika); Wymiana barierek od strony jezdni; Nasadzenie roślinności niskopiennej w zieleńcach.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 42/14, 42/15, 42/16 Id działki: 106105_9.0008.42/11
DODATKOWE LOKALIZACJE: Działki 42/14, 42/15, 42/16 - ul. Wigury na odcinkuod posesji nr 8 do posesji nr 12
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 301 350,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S088KA - Ławki solarne na Piotrkowskiej
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada zakup oraz montaż tzw. "ławek solarnych" na ulicy Piotrkowskiej. Można dzięki nim m.in. podładować telefon dzięki energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S087KA - Biblioteka dla niewidomych im. Prof. Bartoszewskiego cz. 1 - integracja oraz budowa cyfrowego księgozbioru
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Utworzenie bogatego księgozbioru oraz indywidualne / bezpośrednie wsparcie tej grupy mieszkańców ma na celu przeciwdziałanie asymilacji, dyskryminacji oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa. By ułatwić życie codzienne osób niewidomych oraz niedowidzących należy stworzyć ankietę w celu zrozumienia potrzeb tych ludzi, ponieważ muszą czuć się potrzebni i określić jakie audiobooki chcą by je zgrać. Spacerownik w zależności od indywidualnych oczekiwań winien być w formie papierowej instrukcji drukowanej w brajlu z charakterystycznym zakończeniem rogu innym materiałem aby skategoryzować broszurę np. zakupy, czas wolny, edukacja, lekarz itp. Forma elektroniczna zakłada krótkie ścieżki dźwiękowe jako słuchowiska wzbogaconych głosem np. P. Czubówny, P. Knapika, Gudowskiego lub Hołowczyca. Marzeniem wnioskodawcy jest utworzenie publicznej biblioteki aby cały region miał choć 1 takie miejsce a osoby docelowe miały mocne wsparcie poruszanej poruszanej problematyki. Istnieje możliwość powiązania z aplikacją Łodzi!!!
DODATKOWE LOKALIZACJE: Siedziba Łódzkiego Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S086KA - Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: W miejscu dawnych komórek powstała alejka spacerowa, która mimo monitoringu, który zamontowano dzięki wnioskowi do budżetu obywatelskiego, od października 2020 jest zabazgrana i zniszczona zużytym olejem silnikowym. Aby uniemożliwić tego typu dewastacje oraz zwiększyć powierzchnię biologiczną, która korzystnie wpłynie na mikroklimat, proponujemy nasadzić pnącza różnych gatunków (bluszcz, rdest Auberta, winobluszcz pięcioklapowy, hortensja pnąca, wiciokrzew pomorski) aby przywołać atmosferę dzikiego ogrodu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb S-8, dz. 139/41, 139/42
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 180 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S085KA - Nowy chodnik wzdłuż ulicy Tymienieckiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Remont zdewastowanych chodników i pasów zieleni wzdłuż ulicy Tymienieckiego od Piotrkowskiej do Kilińskiego z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym parkowaniem, które uniemożliwia obecnie pieszym korzystanie z chodnika. Ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci oraz ławek. Rekultywacja sąsiadujących pasów zieleni oraz ich zabezpieczenie przed rozjeżdżaniem.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb S-9, działka 103/24 oraz 103/12, 103/11, 103/17, 103/21, 103/23, 103/19, 103/18
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 3 226 900,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S084KA - Nowy chodnik i zieleń przy ulicy Kilińskiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Remont zdewastowanych chodników i pasów zieleni wzdłuż ulicy Kilińskiego od Wigury do Abramowskiego z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym parkowaniem, które uniemożliwia obecnie pieszym bezpieczne korzystanie z chodnika. Ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci oraz ławek. Rekultywacja sąsiadujących pasów zieleni oraz ich zabezpieczenie przed rozjeżdżaniem. W tej okolicy u zbiegu Wigury i Kilińskiego sadzono pelargonie, ale od kilku lat zieleniec zamienił się w klepisko. Miejsce to sąsiaduje z siedzibą Prokuratury, która często jest pokazywana w dziennikach telewizyjnych i stanowi wizytówkę Łodzi. Pora uporządkować zieleń i stworzyć bezpieczny chodnik dla pieszych wraz z miejscami do wypoczynku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb S-8, dz. 141/12, 141/11, 141/10, 141/9
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 621 500,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S083KA - Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa.
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Dzięki realizacji wniosku "Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego" nasadzono cebulice syberyjskie, żonkile, tulipany oraz barwinek. Niestety podczas realizacji wniosku "Monitoring w pasażu Abramowskiego" część nasadzeń została zniszczona. Należy odnowić nasadzenia i uzupełnić je. Ponadto na okrągłym placyku z rajskimi jabłoniami dokonać nasadzeń cebulic oraz żonkili. W cienistych miejscach należy nasadzić hosty. Należy rezygnować z tulipanów, które wymagają wykopywania po przekwitnięciu i ponownego nasadzenia jesienią w a to miejsce nasadzić żonkile. Hosty z kolei doskonale odnajdą się w miejscach zacienionych. Domki dla ptaków i nietoperzy pomogą awifaunie odnaleźć bezpieczne miejsca do gniazdowania. Domki dla owadów dadzą schronienie owadom zapylającym.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb S-8, dz. 139/41, 139/42
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 85 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S082WS - Mini Park Wierzbowa: Oświetlenie placu zabaw i parku, zielone parkingi. Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO 2019/2020 dla tej części osiedla (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki): S2-96/69 DODATKOWE LOKALIZACJE Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa – Pomorska - Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-Wschód w tym teren realizacji I etapu ,Mini Park Wierzbowa” nie wchodząc w gwarancję i w przebieg realizacji zadania obecnie realizowanego w 2021r. z BO 2019/2020 pt: S050WS - Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: S2-96/69
DODATKOWE LOKALIZACJE: Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa – Pomorska - Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-Wschód.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 330 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S081WS - #AktywneŚródmieścieWschód
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 233/8; Id działki: 106105_9.0002.233/8
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S080KA - Fontanna wraz z instalacją świetlną w pasażu Rubinsteina.
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Łódź, pomimo swej nazwy, ma zdecydowane problemy w elemencie niebieskiej gospodarki. Dośc mocno odczuwalny jest brak dużego zbiornika wodnego lub rzeki, a szczególnie braki te uwidocznione są w centrum, które potrzebuje zarówno nowych nasadzeń, jak również miejsc do złapania oddechu i ochłody w upalne dni. Dotychczas w naszym mieście powstał pomnik Artura Rubinsteina i mural z jego wizeruneki, a teraz przyszedł czas na fontanną. Jednakże, niech to nie będzie zwykła fontanna, lecz taka, która oprócz estetyzacji tkanki miejskiej oraz wytchnienia w gorące letnie dni, daje jeszcze od siebie element kulturowy. Składany projekt zakłada utworzenie fontanny z pomnikiem w kształcie fortepianu, który dodatkowo będzie wyposażony w system nagłośnienia i będzie odgrywał weekendowo owoce twórczości Artura Rubinsteina. Pasaż Rubinsteina znajduje się w najbardziej turystyczno-restauracyjnej części Piotrkowskiej, dzięki czemu bywalcy łódzkich ogródków będą mogli wypoczywać przy muzyce pochodzącego z Łodzi pianisty. Fontanna w zamyśle, miałaby zostać wzbogacona o różnokolorową instalację świetlną, która oddawałaby muzykę w koloroach, a projekt miałby utrwalać wizerunek Łodzi jako miasta światła.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 89/17; Id działki: 106105_9.0006.89/17
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 730 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S079WS - Czujnik smogu na rondzie Solidarności
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Montaż na rondzie Solidarności czujnika jakości powietrza, mierzącego minimum takie wskaźniki jak: PM 2,5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie. Czujnik ten powinien przesyłać dane do aplikacji pozwalającej na śledzenia jakości powietrza w okolicy z użyciem Internetu.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 129/62; Id działki: 106105_9.0002.129/62
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S078KA - ŁAWKI W KATEDRALNEJ
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: 6 ławek obok DH Central + 1 kosz na psie nieczystości 10 ławek Kościuszki w cieniu + 6 koszy na śmieci,+ 4 kosze na psie nieczystości . 6 ławek Piotrkowska 172/180 + 3 kosze +1 kosz dla psów 2 ławki Piotrkowska 185/187 - Rossmann - 2 kosze 3 ławki Piotrkowska 191 obok przystanku + 3 kosze na śmieci 3 ławki Piotrkowska 202 obok przystanku, + 1 kosz + 2 kosze na psie nieczystości 6 ławek na chodniku, w środku skweru przed blokiem Manhattan - 3 ławki obok skweru na Piotrkowskiej 223 a 225 + 2 kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości 2 kosze na psie nieczystości na Brzeźnej na skwerku obok Warty . 2 ławki na Brzeźnej, obok biblioteki + kosz + 1 kosz na nieczystości psie 4 kosze na psie nieczystości Piotrkowska 235 6 ławek Aleja PCK + 4 kosze + 4 kosze na psie nieczystości 2 ławki ul. Piotrkowska 256 +1 kosz 2 ławki ul. Piotrkowska 257 obok słupa z ogłoszeniami, 2 kosze + 2 kosze na odchody psie wzdłuż wjazdu do bloku 2 ławki ul. Piotrkowska 279 + 1 kosz, obok przystanku tramwajowego 2 ławki na rogu Czerwonej i Piotrkowskiej obok stacji Nextbike . 1 ławka obok Piotrkowskiej 280a +1 kosze na psie nieczystości 4 ławki obok przystanku tramwajowego przy Białej Fabryce + 2 kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości 6 ławek na ul Czerwonej na odcinku od Piotrkowskiej do Wólczańskiej + 6 koszy + 2 kosze na psie nieczystości 2 ławki +1 kosz +1 kosz na psie nieczystości - ul. Wigury 28 - 30
DODATKOWE LOKALIZACJE: 1 DH.Central 6 ławek 1 kosz na psie nieczystości, 2 .Al.Kościuszki 110 - 120 8 ławek 4 kosze na psie nieczystości, 6 koszy na śmieci 3.Tuwima 11-13 po stronie kościoła w chodniku 4 ławki ------------------------------------ ----------------------- 4 Tuwima na wysokości posesji nr 22 -26 4 ławki 5.ul.Piotrkowska172/180 4 ławki 1 kosz na psie nieczystości, 3 kosze na śmieci 6 ul.Piotrkowska 185/187 Rossmann 2 ławki 3 kosze na psie nieczystości, 2 kosze na śmieci 7.ul.Piotrkowska 191 obok przystanku 3 ławki -------------------------------------, 3 kosze na śmieci 8.ul.Piotrkowska 202 obok przystanku 3 ławki 2 kosze na psie nieczystości, 1 kosz na śmieci 9 na działce P-8 nr 57/25 zgoda WGK 6 ławek -------------------------------------- ------------------------ 10 ul.Piotrkowska 223 -225 3 ławki 1 kosze na psie nieczystości, 2 kosze na śmieci 11 ul.Brzeżna skwer obok Warty ---------- 2 kosze na psie nieczystości, ------------------------ 12 ul.Brzeżna na wysokości biblioteki 2 ławki 1 kosze na psie nieczystości, 1 kosz na śmieci 13.ul.Piotrkowska 235 --------- 4 kosze na psie nieczystości, ----------------------- 14 aleja PCK zgoda ZZM 4 ławki 4 kosze na psie nieczystości, 4 kosze na śmieci 15 ul.Piotrkowska 256 2 ławki --------------------------------------, 1 kosze na śmieci 16 ul.Piotrkowska 257 obok słupa ogłoszeniowego --------- 2 kosze na psie nieczystości, 2 kosze na śmieci 17.ul.Piotrkowska 279 2 ławki --------------------------------------, 1 kosz na śmieci 18 ul.Czerwona/Piotrkowska narożnik 2 ławki --------------------------------------- ----------------------- 19.ul.Piotrkowska 280a 1 ławka 1 kosz na psie nieczystości, ------------------------ 20 ul.Piotrkowska na wysokości Białe Fabryki 4 ławki 1 kosz na psie nieczystości, 2 kosze na śmieci 21 ul.Czerwona odcinak od ul.Piotrkowskiej do ul.Wólczańskiej 6 ławek 2 kosze na psie nieczystości, 6 koszy na śmieci 22.ul.Wigury 28- 30 2 ławki 1 kosze na psie nieczystości, 1 kosz na śmieci razem 68 szt 30 szt. 39 szt.
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: POZYTYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 348 800,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S077WS - Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Zastąpienie obecnej wiaty tramwajowej na rondzie Solidarności (w kierunku wschodnim) "zieloną" wiatą z roślinnością, w tym gromadzącą deszczówkę na potrzebę roślin.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: S4-1/4, 1/69
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S076KA - Piknik sąsiedzki na ul. Tuwima 10
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Organizacja pikniku sąsiedzkiego na ul. Tuwima, w okolicach fabryki przy ul. Tuwima 10 na wzór pikników na Księżym Młynie. Zaproszenie do udziału lokalnych przedsiębiorców i instytucje. Organizacja warsztatów i animacji dla dzieci i dorosłych oraz poczęstunku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 148/5; Id działki: 106105_9.0006.148/5
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S075WS - Hamak w parku im. Matejki
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Postawienie hamaku z liny zbrojonej z metalowymi słupami w parku im. Matejki w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw lub na jego terenie.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 97/2; Id działki: 106105_9.0004.97/2
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 17 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S074WS - Powrót do normalności poprzez aktywności - #ShowŚródmieścieWschód
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Sport i rekreacja
OPIS PROJEKTU: Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. To od wychowania i sposobu życia dzieci i młodzieży zależeć będzie przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Projekt da mieszkańcom szansę na powrót do aktywności poprzez zorganizowanie 10 pokazów tanecznych i akrobatycznych promujących zdrowy styl życia. Pokazy te odbywać się będą na chodnikach, w parku i na skwerach na osiedlu. Dzięki czemu zostaną zaktywizowane różne miejsca na osiedlu! Poza pokazami artyści zaproszą całą okoliczną społeczność do wspólnego ruchu i aktywności. Pokazy stworzą uliczny spektakl w stylach do tej przestrzeni odpowiednich, a mianowicie acrodance i jumpstyle!
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 228/9; Id działki: 106105_9.0002.228/9
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S073KA - Program Multiwersum Obywatelskiej Demokratycznej Edukacji (M.O.D.E.)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Inne
OPIS PROJEKTU: Stworzenie aplikacji multimedialnej mającej na celu aktywizację młodzieży. Utworzenie konkursu dla młodzieży szkolnej zainteresowanej słowem pisanym oraz dziennikarstwem. Szczegóły w załączniku.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: S1 - 120/1 (biblioteka "Wolność")
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S071WS - Remont placu zabaw przy ul. Lubeckiego
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
OPIS PROJEKTU: Remont placu zabaw przy ul. Lubeckiego wraz z odnowieniem ogrodzenia placu zabaw. Wyposażenie placu zabaw w atrakcyjne, nowoczesne urządzenia zabawowe, w tym kuchnię błotną.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 26/8; Id działki: 106105_9.0003.26/8
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: POZYTYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 548 400,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S070WS - Tabliczki o historii ulic na terenie Śródmieścia Wschodu
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Wschód
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
OPIS PROJEKTU: Opracowanie historii i montaż tabliczek o historii każdej ulicy na terenie Śródmieścia Wschodu, w szczególności ich poprzednich nazw, archiwalnych zdjęć, informacji o genezie nazwy, ważnych wydarzeniach lub datach związanych z daną ulicą. Montaż tabliczek na obiektach/działkach będących we władaniu Miasta.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 163/4; Id działki: 106105_9.0002.163/4
DODATKOWE LOKALIZACJE: Teren całego Śródmieścia Wschodu
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
S069KA - Bulwar Narutowicza - piękny, zielony szpaler drzew w centrum Łodzi
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )
OSIEDLE: Śródmieście-Katedralna
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
OPIS PROJEKTU: Przywróćmy dawny blask ulicy Narutowicza. Czas na Bulwar Narutowicza i maksymalne zazielenienie tej ulicy! Planujemy nasadzenie obustronnego szpaleru drzew na ulicy Narutowicza na odc. od ul. Kilińskiego do ulicy Sienkiewicza oraz jednostronnego szpaleru drzew po południowej stronie ulicy na odc. od ul. Sienkiewicza do Piotrkowskiej. Nasadzenia krzewów wzdłuż torowiska przy ul. Narutowicza na od. od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 407/49; Id działki: 106105_9.0001.407/49
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA RADY OSIEDLA: NEGATYWNA
Opinia Komitetu ds. ŁBO: NEGATYWNA
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): 120 000,00
link do wniosku:
link do karty analizy:
link do karty zmian:
Kontakt